Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn tập Tốt nghiệp và Đại học

Được đăng lên bởi Nguyễn Chí Hân
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biên soạn : Lê Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG

TÀI LIỆU CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN
THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
(Dùng để dạy và học tăng tiết)

Môn: Đại số và giải tích

Giáo viên giảng dạy: Lê Anh

Phú Lộc, tháng 9/2012

Biên soạn : Lê Anh

Môn: Đại số và giải tích
CÁC BÀI TOÁN THI TỐT NGHIỆP THPT
CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
Câu 1)Tìm cực trị các hàm số sau:

a) y  x 2  2 x  3
d)y  x 

2x2  1

b) y  x 3  3 x  4
e) y 

c) y  2 x 2  x 4

x2  x  1
x 1

4
 3
x
Câu 3)Xác định m để: y  mx 3  3 x 2  5 x  2 đạt cực đại tại x=2
Câu 4)Xác định a,b để:
ax 2  bx  ab
a) y 
(a 0)
Đạt CT tại x=0 và CĐ tại x=4
bx  a
Câu 2)Tìm cực trị của hàm số: f ( x)  x 

x4
Đạt cực trị bằng -2 tại x=1
 ax 2  b
2
Câu 5)Xác định tham số m để hàm số y=x33mx2+(m21)x+2 đạt cực đại tại x=2.
Câu 6)Định m để hàm số y = f(x) = x3-3x2+3mx+3m+4
a.Không có cực trị.
b.Có cực đại và cực tiểu.
c.Có đồ thị (Cm) nhận A(0; 4) làm một điểm cực trị (đạt cực trị = 4 khi x = 0).
d.Có cực đại và cực tiểu và đường thẳng d qua cực đại và cực tiểu đi qua O.
x 2  4x  m
Câu 7) Định m để hàm số y = f(x) =
1 x
a. Có cực đại và cực tiểu.
b.Đạt cực trị tại x = 2.
c.Đạt cực tiểu khi x = -1
b) y 

Câu 8)Chứng tỏ rằng với mọi m hàm số y =

x 2  m(m 2  1)x  m 4  1
luôn có cực trị.
x m

Câu 9)Cho hàm số y = f(x) =

1 3
x -mx2+(m2-m+1)x+1. Có giá trị nào của m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 không?
3

Câu 10)Cho hàm số y = f(x) =

1 3
x -mx2+(m+2)x-1. Xác định m để hàm số:
3

a) Có cực trị.
b) Có hai cực trị trong khoảng (0;+).
c) Có cực trị trong khoảng (0;+).
Câu 11)Biện luận theo m số cực trị của hàm số y = f(x) = -x4+2mx2-2m+1.

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Câu 1.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x3 3x2 12x 2 trên [1;2] .
Câu 2.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 sin3 x  cos2 x  4sin x  1 .
x 1
Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nếu có của hàm số y 
.
1  x2

Biên soạn : Lê Anh
Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 

1
 2 với x > 0
x

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f(x)=x2-2x+3.
Câu 6. Tìm GTLN, GTNN
y = x – 5 + 4  x2 .
Câu 7. Tìm giá trị LN và giá trị NN của hàm số y=2sinx

4
sin 3 x trên đoạn [0;]
3

Câu 8. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

f(x) = 2 sinx + sin2x trên đoạn  0; 
2




3

3
2
Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x )  2 x  6 x  1 trên [1; 1].
4
2
Câu 10. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nh...
Biên soạn : Lê Anh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG
TÀI LIỆU CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN
THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
(Dùng để dạy và học tăng tiết)
Môn: Đại số và giải tích
Giáo viên giảng dạy: Lê Anh
Phú Lộc, tháng 9/2012
tài liệu ôn tập Tốt nghiệp và Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn tập Tốt nghiệp và Đại học - Người đăng: Nguyễn Chí Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
tài liệu ôn tập Tốt nghiệp và Đại học 9 10 994