Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN SINH

Được đăng lên bởi tranvanhoang_qb-quangbinh-edu-vn
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 20442 lần   |   Lượt tải: 44 lần
TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN SINH
NGƯỜI SOẠN: NGÔ HÀ VŨ
Sửa chữa đến ngày: 4/3/2014
Chuyên đề 02.8: Phương pháp giải bài tập di truyền người
A/ Tóm tắt lý thuyết quan trọng:
1. Bệnh:

2) Hội chứng:

3) Tật:

5) Loại tính trạng

6) Phòng –Chữa

III.2. Phân dạng bài tập di truyền học người:
* Dạng 1: Bài tập liên quan đến phả hệ
* Dạng 2: Bài tập xác định kiểu gen ở các đời
* Dạng 3: Bài tập ứng dụng toán xác suất
* Dạng 4: Bài tập liên quan đến di truyền nhóm máu
* Dạng 5: Bài tập liên quan đến chỉ số IQ
* Dạng 6: Các bài tập tổng hợp
+ Tại mỗi dạng đều có bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm với phương pháp giải cụ thể, dễ hiểu.
III.3. Phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học người:
III.3.1.DẠNG 1-BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN PHẢ HỆ
III.3.1.1 Phương pháp giải
+ B1: xác định gen gây bệnh do nằm trên NST thường hay giới tính
+ Nếu trên NST thường khi có tỷ lệ mắc bệnh đồng đều ở cả 2 giới hoặc mẹ mắc bệnh, con
trai lại không bị bệnh.
+ Nếu trên NST giới tính khi mang các đặc điểm của gen trên NST giới tính như: gen bị
bệnh chỉ biểu hiện ở con trai, có sự di truyền chéo…
+ B2: Tính xác xuất xuất hiện bệnh ở đời con.
(Lưu ý với những bài xác định khả năng xuất hiện ở đời con nhưng là con trai hoặc con gái đầu
lòng (thứ 2,3..) thì phải nhân với 1/2 vì con trai/con gái=1/1)
• Ở một số bài cần áp dụng phương pháp nhân xác suất để tính toán.
• Chú ý dựa vào các điều kiện đầu bài và trạng thái biểu hiện bệnh ở phả hệ để xác định
bệnh do gen trội hay do gen lặn quy định
III.3.1.2. Các ví dụ cụ thể:
Ví dụ 1: (HSG Tỉnh 2011) Khảo sát một bệnh di truyền ở người qua 3 thế hệ được phả hệ:
I
II
III

1

2

3
6

5
9

4

7

8
10

Nam bình thường
Nam bị bệnh
Nữ bình thường
Nữ bị bệnh

a) Phân tích phả hệ để xác định qui luật di truyền chi phối bệnh trên.
b) Xác suất để cá thể 10 mang gen bệnh là bao nhiêu?
Bài giải:
a) Qui luật di truyền chi phối bệnh trên là:
Bệnh trên do gen lặn qui định (vì 6 và 7 không bị bệnh). Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường
(không thể nằm trên X hay Y), vì 6 bình thường mà 9 bị bệnh ⇒ di truyền theo qui luật phân li.

b) Xác suất để cá thể 10 mang gen bệnh là:
Vì 9 bị bệnh ⇒ 6 và 7 dị hợp tử ⇒ Xác suất để người 10 mang gen bệnh là 2/3 ≈ 0,667
Ví dụ 2: ĐH 2011Cho sơ đổ phả hệ sau:

◘
Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở ngừoi do một trong hai alen của một gen quy định.
Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cá các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả hệ
trên, những người chưa thể xác định được chính xác ...
TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN SINH
NGƯỜI SOẠN: NGÔ HÀ VŨ
Sửa chữa đến ngày: 4/3/2014
Chuyên đề 02.8: Phương pháp giải bài tập di truyền người
A/ Tóm tắt lý thuyết quan trọng:
1. Bệnh:
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN SINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN SINH - Người đăng: tranvanhoang_qb-quangbinh-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN SINH 9 10 55