Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu sinh học: Loài cá ( phần 1 )

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Loài cá ( phần 1 )
Hệ bài tiết và sinh dục Cá xương
1. Hệ bài tiết
Thận cá ở giai đoạn phôi là tiền thận, còn ở dạng trưởng thành là kiểu
trung thận hình dải. Phần đầu rộng có chức năng của cơ quan sinh bạch
huyết. Hai niệu quản đổ vào bóng đái thông với xoang niệu sinh dục. Cá
nước ngọt, thận bài tiết nước tiểu loãng (NH 3), còn cá biển thì bài tiết
muối MgSO4 .

2. Hệ sinh dục
Hầu hết cá xương phân tính. Thụ tinh ngoài, phát triển ngoài cơ thể mẹ.
2.1 Cơ quan sinh dục

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Con đực có 2 dịch hoàn hình dải, màu trắng đục, phân thành các thuỳ
con. Phần cuối tinh hoàn có ống dẫn tinh ngắn, 2 ống dẫn nhập làm một
đổ vào xoang niệu sinh dục.
Con cái có 2 buồng trứng màu trắng - vàng. Hai ống dẫn trứng ngắn nhập
với nhau rồi đổ vào xoang niệu sinh dục hay vào huyệt hay đổ ra huyệt
sinh dục riêng biệt.
Hệ niệu sinh dục của cá có sai khác nhau đối với cá xương và cá phổi: Ở
cá phổi, ống dẫn sinh dục do ống Volff và ống Muller biến đổi thành. Ở
con cái ống Muller thành ống dẫn trứng, ở con đực, ống Volff thành ống
dẫn tinh. Ở các xương ống dẫn sinh dục không liên quan gì đến ống Volff
hay Muler, mà được hình thành mới, ống Volff làm nhiệm vụ dẫn niệu ở
cả cá đực và cái.
2.2 Trứng
Có 2 loại trứng là trứng nổi và trứng chìm. Trứng nổi có kích thước nhỏ
hơn, có giọt mỡ lớn làm phao, trứng cìm có màng dính để trứng bám vào
đá, cây thủy sinh hay gắn với nhau thành đám.
- Mùa đẻ trứng ở cá xương khác nhau tùy loài, thường đẻ vào mùa xuân,
hè, một số loài đẻ trứng vào mùa đông hay đẻ trứng quanh năm.
- Sự sai khác đực cái (Dị hình chủng tính): Về kích thước và màu sắc.
Thường thì cá cái lớn hơn và màu sắc ít sặc sỡ hơn so với cá đực.
Hệ tuần hoàn Cá xương
Tuần hoàn cá xương
Hệ tuần hoàn cá xương gồm có tim, hệ động mạch và hệ tĩnh mạch.
1. Tim
Có 3 phần là tâm thất, tâm nhĩ và xoang tĩnh mạch. Có bầu chủ động
mạch nhưng cấu tạo đơn giản chỉ là phần phình rộng của động mạch,
không có van và cơ nên không co bóp và không được xem là một bộ phận
của tim.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

SV=1. Xoang tĩnh mạch; A=2. Tâm nhĩ; V=3. Tâm thất; CA=4. Nón
động mạch;
2. Hệ mạch
- Động mạch bụng dẫn máu tĩnh mạch từ tâm thất về phía trước, chia
thành 4 động mạch tới mang. Máu sau khi được trao đổi khí ở mang theo
4 động mạch rời mang, tới mỗi bên tập trung vào rễ chủ động mạch. Đi
về phía sau 2 rễ ch...
Loài cá ( phần 1 )
Hệ bài tiết và sinh dục Cá xương
1. Hệ bài tiết
Thận giai đoạn phôi là tiền thận, còn dạng trưởng thành kiểu
trung thận hình dải. Phần đầu rộng chức năng của quan sinh bạch
huyết. Hai niệu quản đvào bóng đái thông với xoang niệu sinh dục. Cá
nước ngọt, thận bài tiết nước tiểu loãng (NH
3
), n biển thì i tiết
mui MgSO
4
.
2. Hệ sinh dục
Hầu hết cá xương phân tính. Thụ tinh ngoài, phát triển ngoài cơ thể mẹ.
2.1 Cơ quan sinh dục
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tài liệu sinh học: Loài cá ( phần 1 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu sinh học: Loài cá ( phần 1 ) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu sinh học: Loài cá ( phần 1 ) 9 10 256