Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo về dạy học tích hợp

Được đăng lên bởi tranthiphuongthuytqt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạy tích hợp nhưng chưa hiểu về tích hợp
Có thể nói, tích hợp là một từ khá thời thượng trong giáo dục
hiện nay vì ai cũng nói về điều này nhưng thực tế không
nhiều người, đặc biệt là giáo viên, hiểu đúng thế nào là dạy
học tích hợp.

Những phân tích, số liệu tại hội thảo “Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở
trường trung học” chứng minh rằng nhiều giáo viên chưa hiểu đúng dạy học
tích hợp - Ảnh: Minh Luân
Tham gia hội thảo “Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở trường trung học” do Viện Nghiên cứu giáo
dục (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) tổ chức sáng 5.12, các chuyên gia cho rằng do không hiểu đúng,
hiểu nhầm khái niệm này nên việc dạy học tích hợp ở phổ thông hiện nay chưa phát huy hiệu quả.
Đưa số liệu vào bài giảng là tích hợp môn toán!
Phát biểu tại hội thảo, nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh
Mai, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, thông tin:
“Đề tài nghiên cứu Xây dựng một số chủ đề tích hợp trong
dạy học kiến thức khoa học tự nhiên - chương trình THCS mà
chúng tôi vừa thực hiện ở Đà Nẵng, có 9% giáo viên chưa
biết nhiều về dạy học tích hợp, chủ yếu giáo viên mới ra
trường. Nhưng có 40% giáo viên nhầm lẫn khái niệm tích
hợp liên môn với tích hợp đa môn. Hơn 46% cho rằng để
hiểu nhiều hơn về tích hợp, phải tìm hiểu thêm từ nhiều
nguồn thông tin khác nhau”.
Một khảo sát của tiến sĩ Phạm Thị Lan Phượng (Viện Nghiên
cứu giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) và các cộng sự
cũng đưa ra kết luận 2,4% giáo viên ở 6 trường THPT tại
TP.HCM không hiểu dạy học tích hợp là gì. Đại diện Sở GD-

Hơn 800 tiến sĩ, thạc sĩ nhưng
chỉ có 5 người giao tiếp được
bằng tiếng Anh
Theo ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở GD-ĐT
Quảng Ngãi, tỉnh có hơn 70 giáo sư, tiến sĩ
và 796 thạc sĩ nhưng chỉ có 5 người giao
tiếp được bằng tiếng Anh. Quảng Ngãi có
600 giáo viên tiếng Anh từ tiểu học đến
THPT nhưng qua khảo sát bậc tiểu học có
13% giáo viên đạt chuẩn, THCS có 11%,
THPT chưa đến 5%. Trường THPT chuyên
Lê Khiết nhiều năm không có học sinh đoạt
giải quốc gia môn tiếng Anh dù có giải các
môn toán, lý, hóa... “Hiện nay có tình trạng
giáo viên tiếng Anh chỉ dạy văn phạm chứ
không thể giao tiếp được”, ông Dụng thông
tin thêm.

ĐT TP.HCM cũng cho biết: “Chúng tôi cũng đã phổ biến đến các cụm chuyên môn, trường THPT, các
phòng giáo dục. Nhưng thật tình để giáo viên hiểu được cũng còn nhiều khó khăn”.
Bà Trương Thị Thanh Mai đưa dẫn chứng cụ thể việc nhiều giáo viên lạm dụng hoặc chưa hiểu rõ về
dạy học tích hợp. Một giáo viên thực hiện bài giảng về chủ đề ảnh hưởng của thuốc lá đối với hệ hô
hấp c...
Dạy tích hợp nhưng chưa hiểu về tích hợp
Có thể nói, tích hợp là một từ khá thời thượng trong giáo dục
hiện nay vì ai cũng nói về điều này nhưng thực tế không
nhiều người, đặc biệt là giáo viên, hiểu đúng thế nào là dạy
học tích hợp.
Những phân tích, số liệu tại hội thảo “Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở
trường trung học” chứng minh rằng nhiều giáo viên chưa hiểu đúng dạy học
tích hợp - Ảnh: Minh Luân
Tham gia hội thảo “Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở trường trung học” do Viện Nghiên cứu giáo
dục (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) tổ chức sáng 5.12, các chuyên gia cho rằng do không hiểu đúng,
hiểu nhầm khái niệm này nên việc dạy học tích hợp ở phổ thông hiện nay chưa phát huy hiệu quả.
Đưa số liệu vào bài giảng là tích hợp môn toán!
Phát biểu tại hội thảo, nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh
Mai, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, thông tin:
“Đề tài nghiên cứu Xây dựng một số chủ đề tích hợp trong
dạy học kiến thức khoa học tự nhiên - chương trình THCS mà
chúng tôi vừa thực hiện ở Đà Nẵng, có 9% giáo viên chưa
biết nhiều về dạy học tích hợp, chủ yếu giáo viên mới ra
trường. Nhưng có 40% giáo viên nhầm lẫn khái niệm tích
hợp liên môn với tích hợp đa môn. Hơn 46% cho rằng để
hiểu nhiều hơn về tích hợp, phải tìm hiểu thêm từ nhiều
nguồn thông tin khác nhau”.
Một khảo sát của tiến sĩ Phạm Thị Lan Phượng (Viện Nghiên
cứu giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) và các cộng sự
cũng đưa ra kết luận 2,4% giáo viên ở 6 trường THPT tại
TP.HCM không hiểu dạy học tích hợp là gì. Đại diện Sở GD-
Hơn 800 tiến sĩ, thạc sĩ nhưng
chỉ có 5 người giao tiếp được
bằng tiếng Anh
Theo ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở GD-ĐT
Quảng Ngãi, tỉnh hơn 70 giáo sư, tiến
796 thạc nhưng chỉ 5 người giao
tiếp được bằng tiếng Anh. Quảng Ngãi
600 giáo viên tiếng Anh từ tiểu học đến
THPT nhưng qua khảo sát bậc tiểu học
13% giáo viên đạt chuẩn, THCS 11%,
THPT chưa đến 5%. Trường THPT chuyên
Khiết nhiều năm không học sinh đoạt
giải quốc gia môn tiếng Anh giải các
môn toán, lý, hóa... “Hiện nay tình trạng
giáo viên tiếng Anh chỉ dạy văn phạm chứ
không thể giao tiếp được”, ông Dụng thông
tin thêm.
Tài liệu tham khảo về dạy học tích hợp - Trang 2
Tài liệu tham khảo về dạy học tích hợp - Người đăng: tranthiphuongthuytqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu tham khảo về dạy học tích hợp 9 10 995