Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý giao tiếp

Được đăng lên bởi Phương XuýShi
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
5. Nguyễn Sinh Huy, Trần Trọng Thủy. (2006). Nhập môn khoa học giao tiếp. NXB Giáo
dục.
Chương 1: KHOA HỌC GIAO TIẾP VÀ HÀNH VI GIAO TIẾP
I. GIAO TIẾP VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ GIAO TIẾP
A. VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP TRONG XÃ HỘ
1. Giao tiếp có vai trò rất quan trọng đối với quá trình xã hội hoá của mỗi cá nhân
và cả với sự phát triển, tiến bộ của xã hội nói chung
Trong diễn tiến của xã hội, các cá nhân có sự tác động qua lại với nhau, mỗi cá nhân qua
giao tiếp sẽ học hỏi được những hành vi xã hội thích hợp và hiểu được tác dụng, ý nghĩa
của những hành vi đó trong điều kiện xã hội mà họ đang sống.
Nói theo quan điểm xã hội học thì đó chính là văn hoá xã hội, là các yếu tố đảm bảo cho
sự hợp tác, sự chung sống của các cá nhân trong xã hội.
– Giao tiếp có tính quần chúng (Mass Commumcation) hay còn gọi là truyền thông đại
chúng (Mass Media) lại càng có vai trò và tác dụng quan trọng trong xã hội hiện đại.
Thuộc phạm vi này có báo chí, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, sách báo, áp phích…;
thông qua các phương tiện ấy một lượng thông tin văn hóa khổng lồ được chuyển tải tới
mọi người. Siberinan (1981) gọi chúng là những truyền bá tập thể, tức là Media. Theo
ông, trước khi tính đến giai đoạn Media, xã hội loài người đã trải qua giai đoạn văn hoá
nói (truyền miệng) và sau đó là giai đoạn văn hóa viết mà đỉnh cao là kỹ thuật in. Kĩ thuật
in vẫn giữ vai trò quan trọng giai đoạn Media, nhưng dần dần các Kỹ thuật truyền thanh
và truyền hình ngày càng có vai trò nổi bật.
- Xã hội càng phát triển và càng tiến bộ thì con người càng chuyển sang trạng thái mới
của xã hội hoá và cá nhân hoá: một mặt người ta cảm thấy mình ngày càng hội nhập, gắn
với cộng đồng, nhân loại: Mọi việc xảy ra trên toàn cầu như chiến tranh, xung đột sắc tộc,
ô nhiễm môi trường, thiên tai, nạn khủng bố… hầu như được tất cả mọi người chứng kiến
và qua các phương tiện truyền thông cảm nhận được sự liên quan…
Nhưng mặt khác, cũng lại do các phương tiện kỹ thuật truyền thông (truyền thanh, truyền
hình, điện thoại di động…) mà chúng ta cảm thấy cuộc sống mỗi cá nhân ngày càng biệt
lập chia tách hơn trước với xã hội, với cộng đồng. Theo Mom (1986) với kỹ thuật hiện

2
đại, con người qua “giao tiếp công nghệ” gắn mình với các nguồn văn hoá theo sự lựa
chọn riêng và hầu như sống ngoài xã hội sinh động.
Nhưng đôi khi toàn thế giới có thể đạt tới từng độ cao, các Media có tính quần chúng như
(báo chí, phát thanh, truyền hình…) đã gây sức ép xã hội rất lớn đến mỗi cá nhân, thậm
chí có thể xuyên tạc nhào nặn...
1
5. Nguyễn Sinh Huy, Trần Trọng Thủy. (2006). Nhập môn khoa học giao tiếp. NXB Giáo
dục.
Chương 1: KHOA HỌC GIAO TIẾP VÀ HÀNH VI GIAO TIẾP
I. GIAO TI P VÀ VI C NGHIÊN C U V N Đ GIAO TI P
A. VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP TRONG XÃ HỘ
1. Giao tiếp có vai trò rất quan trọng đối với quá trình xã hội hoá của mỗi cá nhân
và cả với sự phát triển, tiến bộ của xã hội nói chung
Trong diễn tiến của xã hội, các cá nhân có sự tác động qua lại với nhau, mỗi cá nhân qua
giao tiếp sẽ học hỏi được những hành vi xã hội thích hợp và hiểu được tác dụng, ý nghĩa
của những hành vi đó trong điều kiện xã hội mà họ đang sống.
Nói theo quan điểm xã hội học thì đó chính là văn hoá xã hội, là các yếu tố đảm bảo cho
sự hợp tác, sự chung sống của các cá nhân trong xã hội.
– Giao tiếp có tính quần chúng (Mass Commumcation) hay còn gọi là truyền thông đại
chúng (Mass Media) lại càng có vai trò và tác dụng quan trọng trong xã hội hiện đại.
Thuộc phạm vi này có báo chí, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, sách báo, áp phích…;
thông qua các phương tiện ấy một lượng thông tin văn hóa khổng lồ được chuyển tải tới
mọi người. Siberinan (1981) gọi chúng là những truyền bá tập thể, tức là Media. Theo
ông, trước khi tính đến giai đoạn Media, xã hội loài người đã trải qua giai đoạn văn hoá
nói (truyền miệng) và sau đó là giai đoạn văn hóa viết mà đỉnh cao là kỹ thuật in. Kĩ thuật
in vẫn giữ vai trò quan trọng giai đoạn Media, nhưng dần dần các Kỹ thuật truyền thanh
và truyền hình ngày càng có vai trò nổi bật.
- Xã hội càng phát triển và càng tiến bộ thì con người càng chuyển sang trạng thái mới
của xã hội hoá và cá nhân hoá: một mặt người ta cảm thấy mình ngày càng hội nhập, gắn
với cộng đồng, nhân loại: Mọi việc xảy ra trên toàn cầu như chiến tranh, xung đột sắc tộc,
ô nhiễm môi trường, thiên tai, nạn khủng bố… hầu như được tất cả mọi người chứng kiến
và qua các phương tiện truyền thông cảm nhận được sự liên quan…
Nhưng mặt khác, cũng lại do các phương tiện kỹ thuật truyền thông (truyền thanh, truyền
hình, điện thoại di động…) mà chúng ta cảm thấy cuộc sống mỗi cá nhân ngày càng biệt
lập chia tách hơn trước với xã hội, với cộng đồng. Theo Mom (1986) với kỹ thuật hiện
tâm lý giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tâm lý giao tiếp - Người đăng: Phương XuýShi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
tâm lý giao tiếp 9 10 767