Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường tiếng việt cho trẻ 5 tuổi

Được đăng lên bởi dangthithanhst
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỨ 2
* Chuyển tiết: Hát “Cháu vẫn nhớ trường mầm non”
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- TCHT: Tìm bạn thân
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do.
*Chuyển tiết: Đọc thơ “Cô dạy”
*Tăng cường tiếng việt : Các từ :
- Xếp hàng
- Chào cờ
- Trống
1/ Mục tiêu :
- Trẻ nghe,hiểu và nói được từ : xếp hàng, chào cờ, trống.
- Rèn kĩ năng phát âm các từ trên rõ ràng .
- Giáo dục: Trẻ biết thích học ở trường tiểu học và cô gắng học thật giỏi.
2/Chuẩn bị :
- Hình ảnh: xếp hàng, chào cờ, trống
3/ Thời gian:
- Thời gian: 10 - 15 phút
- Địa điểm: Trong lớp
4/Tổ chức thực hiện :
Stt
Cấu trúc-Thời gian
Hoạt động của cô - trẻ
1
Hoạt động 1 : Hát
- Cả lớp cùng hát “Cháu vẫn nhớ trường mầm non”
2 phút
2
Hoạt động 2 :
- Các con vừa hát bài gì ?
Giới thiệu
- Các bạn tạm biệt trường mầm non để đi đâu?
3 phút
- Sang năm con được học lớp nào?
- Học ở trường nào?
- Trường đó ở đâu?
- Bạn nào kể cho cô biết một số hoạt động ở trường
tiểu học?
- Sang năm các con sẽ được học lớp 1 trường tiểu
học Châu Thành A cùng với các thầy cô giáo và các
anh chị trong trường.
- Hôm nay, cô sẽ dạy các con đọc từ : xếp hàng,
chào cờ, trống.
3
Hoạt động 3 :
- Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì? (xếp hàng)
Trẻ đọc theo cô
- Các anh chị xếp hàng như thế nào?
10 phút
- Muốn xếp thẳng hàng như anh chị các con phải
làm gì?
- Đúng rồi các con phải đứng ngay ngắn không được
đùa giỡn.
- Các bạn cùng đọc theo cô từ “Xếp hàng vào lớp”
- Mời lớp - tổ - cá nhân
- Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì? (chào cờ)

- Ờ trường mầm non có chào cờ không?
- Mọi người chào cờ như thế nào?
- Chào cờ vào ngày thứ mấy?
- Các con nhớ khi chào cờ thì các con phải đứng
nghiêm trang không được đùa giỡn.
- Các bạn cùng đọc theo cô từ “Chào cờ vào ngày
thứ hai”
- Mời lớp -tổ - cá nhân
- Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì? (trống)
- Trống này thường có ở đâu?
- Trống này dùng để làm gì?
- Tiếng trống báo hiệu giờ gì?
- Các bạn cùng đọc theo cô từ “Tiếng trống trường
trường em”
- Mời lớp -tổ -cá nhân
- Bây giờ,cô sẽ cho lớp mình chơi trò chơi “Thi xem
ai nhanh”
- Luật chơi: Trẻ phải phát âm nhanh và đúng.
- Cách chơi: Cô sẽ đưa hình ảnh và các bạn phải nói
đúng là hình ảnh gì coi ai phát âm nhanh hơn, ai
phát âm nhanh và đúng thì được cô khen
- Giáo dục: Các con phải biết giữ gìn đồ dùng học
tập của mình vì những đồ dùng này giúp cho các con
học tốt
HOẠT ĐỘNG GÓC
- Phân vai: Cửa hàng bán đồ dùng học tập.
- Xây dựng: Trường tiểu học
- Học tập sách: Xem tranh ảnh về trường tiểu học, về đồ dùng học tập.
- Nghệ thuật: Tô, vẽ đồ dùng học tập.
- Thiên n...
THỨ 2
* Chuyển tiết: Hát “Cháu vẫn nhớ trường mầm non
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- TCHT: Tìm bạn thân
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do.
*Chuyển tiết: Đọc thơ “Cô dạy”
*Tăng cường tiếng việt : Các từ :
- Xếp hàng
- Chào cờ
- Trống
1/ Mục tiêu :
- Trẻ nghe,hiểu và nói được từ : xếp hàng, chào cờ, trống.
- Rèn kĩ năng phát âm các từ trên rõ ràng .
- Giáo dục: Trẻ biết thích học ở trường tiểu học và cô gắng học thật giỏi.
2/Chuẩn bị :
- Hình ảnh: xếp hàng, chào cờ, trống
3/ Thời gian:
- Thời gian: 10 - 15 phút
- Địa điểm: Trong lớp
4/Tổ chức thực hiện :
Stt Cấu trúc-Thời gian Hoạt động của cô - trẻ
1 Hoạt động 1 : Hát
2 phút
- Cả lớp cùng hát “Cháu vẫn nhớ trường mầm non”
2 Hoạt động 2 :
Giới thiệu
3 phút
- Các con vừa hát bài gì ?
- Các bạn tạm biệt trường mầm non để đi đâu?
- Sang năm con được học lớp nào?
- Học ở trường nào?
- Trường đó ở đâu?
- Bạn nào kể cho biết một số hoạt động trường
tiểu học?
- Sang năm các con sẽ được học lớp 1 trường tiểu
học Châu Thành A cùng với các thầy giáo các
anh chị trong trường.
- Hôm nay, cô sẽ dạy các con đọc từ : xếp hàng,
chào cờ, trống.
3 Hoạt động 3 :
Trẻ đọc theo cô
10 phút
- Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì? (xếp hàng)
- Các anh chị xếp hàng như thế nào?
- Muốn xếp thẳng hàng như anh chị các con phải
làm gì?
- Đúng rồi các con phải đứng ngay ngắn không được
đùa giỡn.
- Các bạn cùng đọc theo cô từ “Xếp hàng vào lớp”
- Mời lớp - tổ - cá nhân
- Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì? (chào cờ)
Tăng cường tiếng việt cho trẻ 5 tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường tiếng việt cho trẻ 5 tuổi - Người đăng: dangthithanhst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tăng cường tiếng việt cho trẻ 5 tuổi 9 10 587