Ktl-icon-tai-lieu

Tập 2 Giáo trình tuyển tập các bài tập thực hành đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình

Được đăng lên bởi giaxaydung
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 3102 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng –  – 
Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975

1

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng –  – 
Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................................................. 2
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................................... 5
CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU ................................................................................................................ 6
CHƯƠNG 1. BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG, LẬP DỰ TOÁN......................... 7
I. BÀI TẬP 1: KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN MÓNG BĂNG................................................................................................ 7
1. Yêu cầu .......................................................................................................................................................... 7
2. Thực hiện....................................................................................................................................................... 7
2.1. Nghiên cứu bản vẽ ................................................................................................................................. 7
2.2. Phân tích khối lượng .............................................................................................................................. 8
2.3. Bóc số liệu tính khối lượng ..................................................................................................................... 8
2.4. Sử dụng phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán.................................................................................... 8
3. Xem Video hướng dẫn.................................................................................................................................. 20
II. BÀI TẬP 2: ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG, LẬP DỰ TOÁN HỆ MÓNG ĐƠN .................................................................... 21
1. Yêu cầu ........................................................................................................................................................ 21
2. Thực hiện........................
Công ty C phn Giá Xây Dng www.giaxaydung.vn www.dutoangxd.vn
S 2A Ngõ 55 Nguyn Ngc Ni Thanh Xuân Ni
D toán GXD D thu GXD Thanh quyết toán GXD Qun lý chất lượng GXD
Liên h đặt mua các phn mm GXD bn quyn, Hotline: 0975.381.900 0904.302.975 1
Tập 2 Giáo trình tuyển tập các bài tập thực hành đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập 2 Giáo trình tuyển tập các bài tập thực hành đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình - Người đăng: giaxaydung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Tập 2 Giáo trình tuyển tập các bài tập thực hành đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình 9 10 482