Ktl-icon-tai-lieu

thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi sondg271
Số trang: 254 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Giảng viên: Phan Thị Thu Trang

Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện
các khoản thu và các khoản chi đối ngoại
của một quốc gia của một nước đối với
các nước khác để hoàn thành các mối
quan hệ về kinh tế, thương mại, hợp tác
khoa học kỹ thuật, ngoại giao, xã hội giữa
các nước

CHƯƠNG 1. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

1.1. Tỉ giá hối đoái




Thanh toán quốc tế là hoạt động chi trả tiền phát sinh bởi các giao
dịch kinh tế như thương mại, đầu tư, tín dụng… giữa các chủ thể ở
các nước khác nhau. Do phần lớn các quốc gia trên thế giới đều có
đồng tiền riêng của mình nên thanh toán quốc tế thường dẫn đến việc
chuyển đổi đồng tiền của nước này lấy đồng tiền của nước khác –
được gọi là hối đoái (exchange)
Việc chuyển đổi một đồng tiền này ra một đồng tiền khác được
thực hiện theo một tỷ lê nhất định đươc gọi là tỷ giá hối đoái giữa hai
đồng tiền đó.

1.1.1. Khái niệm về tỷ giá hối
đoái – exchange rate
+ Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này
được thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia.
Ví dụ: 1 USD= 116 JPY
Ở VN: tỷ giá hối đoái là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài
tính bằng đồng Việt Nam
VD: Ngày 25/2/2008 tỷ giá giao dịch liên ngân hàng tại Việt
Nam
1USD = 16.195 VND
1GBP = 32.160 VND
1EUR = 20.050 VND

• + Tỷ giá hối đoái biểu thị mối quan hệ so sánh trên
thị trường giữa giá trị của 2 loại tiền tệ của 2 quốc
gia với nhau.
• VD: Ngày 25/2/2008 tại Vietcombank
• Tỷ giá USD/VND = 16.150/16.195
• Giá trị của 1 USD so với giá trị của 1 VND được
16.160 lần và 16.195 lần

1.1.2. Phương pháp biểu thị tỉ giá
(quotation)
1.1.2.1 Danh mục các mã chữ chính của ISO về đồng
tiền của các quốc gia trên thế giới
Quy tắc: 3 chữ cái trong đó :
2 chữ cái đầu chỉ tên nước
1 chữ cái sau chỉ tên tiền
VD: USD, VND, JPY, GBP, CNY…
Ngoại lệ: EUR, SDR

1.1.2.2Phương pháp yết tỉ giá
(quotation)
Tỷ giá hối đoái là đại lượng được xác định cụ thể theo
không gian và thời gian.
Theo tập quán kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, tỉ giá hối
đoái thường được yết:
Vd1:Ngày 2/9/2007 tại thị trường Singapore
USD/SGD = 1,7585/1,7595
Vd2: Ngày 2/9/2007 tại thị trường New York, Mỹ
EUR/USD = 1,2745/1,2775
Trong đó:
–
–

Đồng tiền đứng trước (USD trong vd 1, EUR trong vd 2) gọi
là đồng tiền yết giá (quoted currency) và 1 đơn vị tiền tệ
Đồng tiền đứng sau (SGD trong vd 1, USD trong vd 2) gọi là
đồng tiền định giá (quoting currency) được dùng để biểu
hiện thị giá của đồng tiền yết giá  đóng vai trò tiền tệ

Vd1:Ngày 2/9/2007...
BÀI GI NG
THANH TOÁN QU C T
Gi ng viên: Phan Th Thu Trang
thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thanh toán quốc tế - Người đăng: sondg271
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
254 Vietnamese
thanh toán quốc tế 9 10 225