Ktl-icon-tai-lieu

“Thành viên Hội đồng khoa học phải là người trên Tầm”

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Thành viên Hội đồng khoa học phải là người trên Tầm”
Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 16:20 Hoàng Trí Công
(Sóng Trẻ) - Đó là lời chia sẻ đầy tinh thần trách nhiệm của GS. TSKH Hà Huy
Cương (nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật các công trình đặc biệt) về những
bất cập trong quá trình bảo vệ đề tài khoa học ở Việt Nam hiện nay.
GS. TSKH Hà Huy Cương là một trong những nhà khoa học đầu ngành về Cơ học
Ứng dụng được cử đi học tập tại Liên Xô từ những năm 70 của thế kỉ 20. Sau khi tốt
nghiệp đại học rồi bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ năm 1973 tại
Liên Xô, ông trở về công tác tại
Học Viện Kỹ thuật Quân sự với
cương vị Chủ nhiệm Bộ môn Cầu
đường sân bay. Đến năm 1985, ông
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
khoa học tại Liên Xô và được trao
tặng giáo sư danh dự.
GS. TSKH Hà Huy Cương đã
hướng dẫn trên 20 nghiên cứu sinh
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và
tham gia nhiều hội đồng bảo vệ các
đề tài khoa học về lĩnh vực Cơ học
Ứng dụng. Đặc biệt, ông có gần 10
năm (1993 -2000) là Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật các công trình
đặc biệt của Bộ Quốc phòng, với
bề dày kinh nghiệm thực tiễn và
chuyên môn.
GS. TSKH Hà Huy Cương
GS. TSKH Hà Huy Cương, mặc dù đã bước sang tuổi 75 nhưng vẫn không ngừng
đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ học Ứng dụng. Điều mong muốn của ông hiện
nay là làm sao có những nhà khoa học trẻ thật giỏi đưa ngành Cơ học của Việt Nam
phát triển.
Bên cạnh điều mong muốn đó, GS. TSKH Hà Huy Cương không khỏi băn khoăn về
thực trạng một số thành viên trong hội đồng nghiệm thu các đề tài khoa học còn hạn

chế về chuyên môn trong quá trình đánh giá nghiệm thu đề tài. Ông nói: “Thành viên
Hội đồng phải là người trên tầm hiểu biết về nội dung của đề tài để có thể quyết định
hướng đi là tiếp tục hay không tiếp tục nghiên cứu, tránh tình trạng đúng cũng không
khen mà dở cũng không chê, đều bỏ phiếu tán thành hết nhưng không có lý do.”

a
Ông cho rằng: “Bản thân mình
là nhà khoa học còn chưa tìm
ra cái mới thì đừng bắt nghiên
cứu sinh tìm ra cái mới. Quan
trọng với nhà khoa học là phải
có tâm, có trách nhiệm, chứ
không thể ngồi trong hội đồng
bảo vệ đề tài khoa học mà
đúng hay dở cũng không khen
chê”.
GS. TSKH Hà Huy Cương cũng trăn trở: "Luận án tiến sĩ thì phải có cái mới đã đành,
nhưng cái cần là nghiên cứu sinh phải có tư duy xây dựng khoa học như thế nào, cách
giải quyết vấn đề khoa học như thế nào. Bên cạch đó còn phải có lập luận và tổng
hợp kiến thức nhanh. Nhiều người không đọc tài liệu, không tư duy, làm mà không
hiểu mình làm gì bởi vì trong đầu không có gì."...
“Thành viên Hội đồng khoa học phải là người trên Tầm”
Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 16:20 Hoàng Trí Công
(Sóng Trẻ) - Đó là lời chia sẻ đầy tinh thần trách nhiệm của GS. TSKH Hà Huy
Cương (nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật các công trình đặc biệt) về những
bất cập trong quá trình bảo vệ đề tài khoa học ở Việt Nam hiện nay.
GS. TSKH Hà Huy Cương là một trong những nhà khoa học đầu ngành về Cơ học
Ứng dụng được cử đi học tập tại Liên Xô từ những năm 70 của thế kỉ 20. Sau khi tốt
nghiệp đại học rồi bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ năm 1973 tại
Liên Xô, ông trở về công tác tại
Học Viện Kỹ thuật Quân sự với
cương vị Chủ nhiệm Bộ môn Cầu
đường sân bay. Đến năm 1985, ông
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
khoa học tại Liên Xô và được trao
tặng giáo sư danh dự.
GS. TSKH Hà Huy Cương đã
hướng dẫn trên 20 nghiên cứu sinh
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và
tham gia nhiều hội đồng bảo vệ các
đề tài khoa học về lĩnh vực Cơ học
Ứng dụng. Đặc biệt, ông có gần 10
năm (1993 -2000) là Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật các công trình
đặc biệt của Bộ Quốc phòng, với
bề dày kinh nghiệm thực tiễn và
chuyên môn.
GS. TSKH Hà Huy Cương
GS. TSKH Hà Huy Cương, mặc dù đã bước sang tuổi 75 nhưng vẫn không ngừng
đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ học Ứng dụng. Điều mong muốn của ông hiện
nay là làm sao có những nhà khoa học trẻ thật giỏi đưa ngành Cơ học của Việt Nam
phát triển.
Bên cạnh điều mong muốn đó, GS. TSKH Hà Huy Cương không khỏi băn khoăn về
thực trạng một số thành viên trong hội đồng nghiệm thu các đề tài khoa học còn hạn
“Thành viên Hội đồng khoa học phải là người trên Tầm” - Trang 2
“Thành viên Hội đồng khoa học phải là người trên Tầm” - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
“Thành viên Hội đồng khoa học phải là người trên Tầm” 9 10 411