Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm hóa học

Được đăng lên bởi cau-duong-sat-k53
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4791 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
VẬN TẢI
BỘ MÔN HÓA HỌC

BÁO CÁO
NGHIỆM HÓA

THÍ
HỌC

Giáo viên hướng dẫn: Cô VŨ THỊ XUÂN
Lớp: Cầu Đường Sắt K53

Sinh viên thực hiện
Tăng Văn Huân
Vương Đình Hoàn

Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2013

Bài 2:CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG PHA

I.Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ đến cân bằng hóa học
I.1 Mục đích: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các chất đến cân bằng sau:

(vàng)

(không màu)

(đỏ máu)

(không màu)

I.2 Dụng cụ - hóa chất
6 ống nghiệm sạch

Kẹp gỗ

Dung dịch

bão

Nước cất

Dung dịch KSCN bão hòa

hòa
1 ống đong

Tinh thể KCl
I.3 Cách tiến hành
Cho 10ml nước cất vào ống nghiệm sạch, thêm vào đó 1 giọt dung dịch
bão hòa và 1 giọt dung dịch KSCN bão hòa, lắc đều, quan sát màu dung dịch
thu được. Chia đều dung dịch thu được ra 4 ống nghiệm đánh số từ 1 đến 4:
-

Ống 1: Dùng để so sánh

-

Ống 2: cho thêm vào ống từ 2 đến 3 giọt dung dịch

bão hòa,

quan sát màu của dung dịch thu được và so sánh với ống 1
-

Ống 3: Cho thêm vào ống từ 2 đến 3 giọt dung dịch KSCN bão hòa,
quan sát màu của dung dịch thu được và so sánh với ống 1

-

Ống 4: cho thêm 1 ít tinh thể KCl, rồi lắc cho tan hết quan sát màu
của dung dịch thu được và so sánh với ống 1

I.4. Yêu cầu : Ghi lại kết quả so sánh và giải thích
Xét phản ứng đang ở trạng thái cân bằng

(đỏ máu)
Lấy ống nghiệm 1 làm mẫu so sánh, ta thấy :
- Ống nghiệm số 2 và 3 màu đỏ đậm hơn.
- Ống nghiệm số 4 màu đỏ nhạt đi.
3

Giải thích: Khi tăng nồng độ FeCl hoặc KSCN, cân bằng bị chuyển dịch
3

theo chiều giảm nồng độ của FeCl và KSCN, theo đúng nguyên lý chuyển dịch
cân bằng - nguyên lý Le Chatelier: “Một hệ đang ở trạng thái cân bằng, nếu chịu
một tác dụng bên ngoài như sự thay đổi nồng độ, nhiệt độ hay áp suất thì cân bằng
chuyển dịch về phía làm giảm tác dụng bên ngoài đó” Chính điều này đã làm màu
đỏ của dung dịch phản ứng đậm lên một cách rõ rệt.
Tương tự khi cho thêm một ít tinh thể KCl vào dung dịch cân bằng ban đầu,
màu đỏ của dung dịch nhạt đi chứng tỏ cân bằng đã chuyển dịch theo chiều
nghịch, chiều giảm nồng độ KCl, theo nguyên lý Le Chatelier.
Như vậy sự thay đổi nồng độ các chất tham gia phản ứng hóa học trong
điều kiện nhiệt độ và áp suất không đổi, đã làm chuyển dịch cân bằng phản ứng,
chính là thay đổi chênh lệch giữa vận tốc phản ứng thuận và phản ứng nghịch, dẫn
đến tạo ra sản phẩm phản ứng nhiều hay ít.
II. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hóa học
II.1 Mục đích: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng:

Sự chuyển dịch cân bằng được theo dõi qua ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
VẬN TẢI
BỘ MÔN HÓA HỌC
BÁO CÁO THÍ
NGHIỆM HÓA HỌC
Giáo viên hướng dẫn: Cô VŨ THỊ XUÂN
Lớp: Cầu Đường Sắt K53
Sinh viên thực hiện
Tăng Văn Huân
Vương Đình Hoàn
Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2013
Bài 2:CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG PHA
thí nghiệm hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm hóa học - Người đăng: cau-duong-sat-k53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
thí nghiệm hóa học 9 10 662