Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TIN VIBA & VỆ TINH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

GIÁO TRÌNH

THÔNG TIN
VIBA & VỆ TINH
(Dùng cho sinh viên ngành Điện – Điện tử, hệ đại học)

ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang

Tháng 9-2011

Thông tin Viba – Vệ tinh

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VI BA SỐ
Nội dung
• Khái niệm và đặc điểm chung của các hệ thống vi ba số
• Phân loại các hệ thống Vi ba số
• Các ưu, nhược điểm của hệ thống Vi ba số
• Các mạng Vi ba số điểm-điểm và điểm-nhiều điểm
• Điều chế và giải điều chế
• Phương pháp giảm độ rộng băng tần truyền trong hệ thống Vi ba số
• Các mã truyền dẫn phổ biến trong hệ thống

1

Thông tin Viba – Vệ tinh

1.1. Đặc điểm
Thông tin vi ba số là một trong 3 phương tiện thông tin phổ biến hiện nay (bên cạnh
thông tin vệ tinh và thông tin quang). Hệ thống vi ba số sử dụng sóng vô tuyến và biến
đổi các đặc tính của sóng mang vô tuyến bằng những biến đổi gián đoạn và truyền
trong không trung. Sóng mang vô tuyến được truyền đi có tính định hướng rất cao nhờ
các anten định hướng.
Hệ thống Vi ba số là hệ thống thông tin vô tuyến số được sử dụng trong các đường
truyền dẫn số giữa các phần tử khác nhau của mạng vô tuyến. Hệ thống Vi ba số có thể
được sử dụng làm:
• Trung kế số nối giữa các tổng đài số.
• Truyền dẫn nối tổng đài chính đến các tổng đài vệ tinh.
• Truyền dẫn nối các thuê bao với các tổng đài chính hoặc các tổng đài vệ tinh.
• Bộ tập trung thuê bao vô tuyến.
• Truyền dẫn trong các hệ thống thông tin di động để kết nối các máy di động với
mạng viễn thông.
Các hệ thống truyền dẫn Vi ba số là các phần tử quan trọng của mạng viễn thông, tầm
quan trọng này ngày càng được khẳng định khi các công nghệ thông tin vô tuyến mới
như thông tin di động được đưa vào sử dụng rộng rãi trong mạng viễn thông.

1.2. Mô hình hệ thống vi ba số
FDM

CODEC
Thoại
tương tự

ADC

Bộ
ghép số

Máy phát

Nguồn Số
Kênh vô tuyến
FDM

CODEC
Thoại
tương tự

DAC

Bộ
tách số

Máy thu

Nguồn Số

Hình 1.1 Mô hình của hệ thống vi ba số tiêu biểu
Một hệ thống Vi ba số bao gồm một loạt các khối xử lý tín hiệu. Các khối này có thể
được phân loại theo các mục sau đây:
• Biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số ADC
2

Thông tin Viba – Vệ tinh

• Tập hợp các tín hiệu số từ các nguồn khác nhau thành tín hiệu băng tần gốc
• Xử lý tín hiệu băng gốc để truyền trên kênh thông tin
• Truyền tín hiệu băng gốc trên kênh thông tin
• Thu tín hiệu băng gốc từ kênh thông tin
• Xử lý tín hiệu băng gốc thu được để phân thành các nguồn khác nhau tương
ứng
• Biến đổi tín hiệu số thành các tín hiệu tương tự tương ứng DAC
- Biến đổi ADC và D...
TRƯỜNG ĐẠI HC CU LONG
GIÁO TRÌNH
THÔNG TIN
VIBA & V TINH
(Dùng cho sinh viên ngành Đin Đin t, h đại hc)
ThS. Nguyn Ha Duy Khang
Tháng 9-2011
THÔNG TIN VIBA & VỆ TINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TIN VIBA & VỆ TINH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THÔNG TIN VIBA & VỆ TINH 9 10 179