Ktl-icon-tai-lieu

Thu hoạch thực tế giáo dục trường THCS THPT PHAN CHÂU TRINH

Được đăng lên bởi ngonluatinhban150892
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2045 lần   |   Lượt tải: 26 lần
THU HOẠCH THỰC TẾ GIÁO DỤC
TRƯỜNG THCS –THPT PHAN CHÂU TRINH
(QUẬN BÌNH TÂN)
MỤC LỤC …...................................................................................................... 1
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 2
I. PHƯƠNG PHÁP TÌM HIỂU …...................................................................... 4
1. Mục đích tìm hiểu ….......................................................................................... 4
2. Phương pháp tìm hiểu …............................................................................. .….. 4
II. KẾT QUẢ TÌM HIỂU .................................................................................... 5
1. Tình hình giáo dục tại quận Bình Tân …........................................................... 5
2. Tình hình, đặc điểm của nhà trường …............................................................. 9
3. Cơ cấu tổ chức trường học: ….......................................................................... 17
4. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên phổ thông …........................................... 19
5. Các hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu để theo dõi, quản lí học sinh của giáo viên chủ
nhiệm, cách đánh giá và xếp loại học sinh …...................................................... 21
6. Cách thức đánh giá và cho điểm, cách thức phân loại học sinh …...................23
7. Cách ghi học bạ của học sinh …...................................................................... 29
III. NHỮNG BÀI HỌC SƯ PHẠM …............................................................. 30
1. Đối với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm …................................................. 30
2. Đối với vai trò là một giáo viên bộ môn …...................................................... 33
TỔNG KẾT......................................................................................................... 34

LỜI MỞ ĐẦU
Trường THCS – THPT Phan Châu Trinh là ngôi trường mang tên nhà yêu
nước kiên trung, bất khuất để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Trường nằm trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ hơn một năm nữa em sẽ là một giáo viên thực sự. Sự nghiệp và tương lai
đó sẽ như thế nào nếu không có những người thầy, người cô tận tâm hướng dẫn?
Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý thuyết tại trường thì việc đi tìm hiểu thực
tế là điều vô cùng quý giá.
Tuy chỉ trong vòng một học kì tiếp xúc và làm việc tại trường nhưng những
sin...
THU HOẠCH THỰC TẾ GIÁO DỤC
TRƯỜNG THCS –THPT PHAN CHÂU TRINH
(QUẬN BÌNH TÂN)
MỤC LỤC …...................................................................................................... 1
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 2
I. PHƯƠNG PHÁP TÌM HIỂU …...................................................................... 4
1. Mục đích tìm hiểu ….......................................................................................... 4
2. Phương pháp tìm hiểu …............................................................................. .….. 4
II. KẾT QUẢ TÌM HIỂU .................................................................................... 5
1. Tình hình giáo dục tại quận Bình Tân …........................................................... 5
2. Tình hình, đặc điểm của nhà trường …............................................................. 9
3. Cơ cấu tổ chức trường học: ….......................................................................... 17
4. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên phổ thông …........................................... 19
5. Các hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu để theo dõi, quản học sinh của giáo viên chủ
nhiệm, cách đánh giá và xếp loại học sinh …...................................................... 21
6. Cách thức đánh giá và cho điểm, cách thức phân loại học sinh …...................23
7. Cách ghi học bạ của học sinh …...................................................................... 29
III. NHỮNG BÀI HỌC SƯ PHẠM …............................................................. 30
1. Đối với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm …................................................. 30
2. Đối với vai trò là một giáo viên bộ môn …...................................................... 33
TỔNG KẾT......................................................................................................... 34
Thu hoạch thực tế giáo dục trường THCS THPT PHAN CHÂU TRINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu hoạch thực tế giáo dục trường THCS THPT PHAN CHÂU TRINH - Người đăng: ngonluatinhban150892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thu hoạch thực tế giáo dục trường THCS THPT PHAN CHÂU TRINH 9 10 924