Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 năm vào cái trường ĐH & CĐ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH&CĐ NHƯ THẾ
NÀO?
Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), những thí sinh không trúng tuyển nguyện
vọng 1 nhưng có điểm thi từ điểm sàn trở lên được quyền đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, 3
vào trường phù hợp.
Sau khi bộ công bố điểm sàn (dự kiến khoảng 8.8), các trường ĐH, CĐ sẽ bắt đầu in và gửi giấy
chứng nhận kết quả thi cho những thí sinh có điểm trên sàn nhưng không đủ điểm trúng tuyển.
Theo quy định, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả vào trước cuối tháng 8.
Sẽ có nhiều trường yêu cầu thí sinh phải nộp hồ sơ NV2 bằng bản chính giấy chứng nhận kết quả
thi nhưng cũng sẽ có trường chỉ yêu cầu nộp bản sao. Do vậy, sau khi nhận giấy chứng nhận kết
quả thi, bạn nên photocopy mỗi giấy làm nhiều bản (có công chứng) trước khi nộp hồ sơ xét
tuyển.

Hồ sơ xét tuyển gồm:
1. Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH-CĐ năm 2014 (bản gốc hay bản sao có công chứng theo
qui định của từng trường). Thí sinh trúng tuyển nhập học, phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết
quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (nếu chưa nộp trong hồ sơ ĐKXT).
2. Lệ phí xét tuyển tùy vào từng trường, phổ biến là 30.000 đồng qua đường bưu điện hoặc
trực tiếp tại trường trong thời hạn quy định.
3. Một phong bì thư dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc: số nhà, đường, phường (xã), quận
(huyện), thành phố (tỉnh), số điện thoại.

Lưu ý khi làm hồ sơ xét tuyển NV2, NV3:
1. Đối tượng nào được tham gia xét tuyển NV2?
 Đối tượng tham gia xét tuyển NV2 là những thí sinh tham dự kì thi ĐH chưa trúng tuyển
NV1 và có tổng điểm 3 môn từ sàn ĐH hoặc CĐ của Bộ GD-ĐT trở lên và không có môn
thi nào bị điểm 0. Mức điểm sàn ĐH, CĐ năm 2014.
 Điểm sàn cao đẳng: (Điểm sàn các khối tương ứng hệ cao đẳng thấp hơn đại học là 3,0
điểm) Thí sinh tham dự kì thi CĐ chưa trúng tuyển NV1 và có tổng điểm 3 môn đạt từ sàn
CĐ của Bộ GD-ĐT trở lên và không có môn nào bị điểm 0.

2. Được xét tuyển vào những trường nào?

Đối với thí sinh tham dự kì thi ĐH:
 Thí sinh từ sàn ĐH trở lên được phép tham gia xét tuyển NV2 vào các trường ĐH hoặc CĐ
nếu có điểm bằng từ mức điểm sàn xét tuyển NV2 mà các trường đưa ra trở lên.
 Thí sinh có điểm từ sàn CĐ đến dưới sàn ĐH chỉ được phép tham gia xét tuyển vào các
trường CĐ hoặc hệ CĐ của các trường ĐH nếu có điểm bằng mức điểm sàn xét tuyển NV2
mà trường đó đưa ra trở lên.
Đối với thi sinh tham dự kì thi CĐ:
 Chỉ được phép tham gia xét tuyển vào các trường CĐ hoặc hệ CĐ của các trường ĐH khi
đạt từ mức điểm sàn mà trường...
THỦ TỤC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH&CĐ NHƯ THẾ
NÀO?
Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục Đào tạo), những thí sinh không trúng tuyển nguyện
vọng 1 nhưng điểm thi từ điểm sàn trở lên được quyền đăng xét tuyển nguyện vọng 2, 3
vào trường phù hợp.
Sau khi bộ công bố điểm sàn (dự kiến khoảng 8.8), các trường ĐH, sẽ bắt đầu in gửi giấy
chứng nhận kết quả thi cho những thí sinh điểm trên sàn nhưng không đủ điểm trúng tuyển.
Theo quy định, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả vào trước cuối tháng 8.
Sẽ nhiều trường yêu cầu t sinh phải nộp hồ NV2 bằng bản chính giấy chứng nhận kết quả
thi nhưng cũng sẽ trường chỉ yêu cầu nộp bản sao. Do vậy, sau khi nhận giấy chứng nhận kết
quả thi, bạn nên photocopy mỗi giấy làm nhiều bản (có công chứng) trước khi nộp hồ xét
tuyển.
Hồ xét tuyển gồm:
1. Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH-CĐ năm 2014 (bản gốc hay bản sao công chứng theo
qui định của từng trường). Thí sinh trúng tuyển nhập học, phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết
quả thi đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (nếu chưa nộp trong hồ sơ ĐKXT).
2. Lệ phí xét tuyển tùy vào từng trường, phổ biến 30.000 đồng qua đường bưu điện hoặc
trực tiếp tại trường trong thời hạn quy định.
3. Một phong bì thư dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc: s nhà, đường, phường (xã), quận
(huyện), thành phố (tỉnh), số điện thoại.
Lưu ý khi làm hồ xét tuyển NV2, NV3:
1. Đối tượng o được tham gia xét tuyển NV2?
Đối tượng tham gia xét tuyển NV2 những t sinh tham dự thi ĐH chưa trúng tuyển
NV1 tổng điểm 3 môn từ sàn ĐH hoặc của Bộ GD-ĐT trở lên không môn
thi nào bị điểm 0. Mức điểm sàn ĐH, năm 2014.
Điểm sàn cao đẳng: (Điểm sàn các khối tương ng h cao đẳng thấp hơn đại học là 3,0
điểm) Thí sinh tham dự thi chưa trúng tuyển NV1 tổng điểm 3 môn đạt t sàn
của Bộ GD-ĐT trở n không môn nào b điểm 0.
2. Được xét tuyển vào những trường nào?
Thủ tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 năm vào cái trường ĐH & CĐ - Trang 2
Thủ tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 năm vào cái trường ĐH & CĐ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 năm vào cái trường ĐH & CĐ 9 10 210