Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Việt lớp 3

Được đăng lên bởi Cường Lê Đức
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M«n: TiÕng ViÖt líp 3
I.Em đọc thầm bài (Ba điều ước ) trang 136,137.
II. Làm bài tập:

Khoanh vào trước câu trả lời đúng.

1.Ba điều ước của chàng thợ rèn là gì?
a. Ước được thành tiên ông,ước được làm vua, ước có nhiều tiền.
b. Ước có nhiều tiền, ước trở thành vua,ước bay được như mây.
c. Ước được thành tiên ông, ước được làm vua, ước được thành người đi
buôn.
2.Chàng Rít hiểu ra được điều gì mới đáng mơ ước?
a. Được nhiều tiền bạc.
b.Được biết nhiều cảnh đẹp ở khắp nơi.
c.Được mọi người yêu mến và sống có ích.
3. Các từ nào đưới đây nói về đặc điểm của con người?
a. Tiên ông, nhà vua
b. Chăm chỉ, tốt bụng.
c. Nhìn ngắm, mơ ước.
4. Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về một học sinh.
5.Tõ nµo sau kh«ng ph¶i lµ tõ chØ ho¹t ®éng:
A.Ch¹y.
B. Lµm bµi tËp.
C.§äc s¸ch. D. S¸ch vë.
Tập làm văn:
Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 8 câu kể về ngôi trường của em.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

...
M«n: TiÕng ViÖt líp 3
I.Em đọc thầm bài (Ba điều ước ) trang 136,137.
II. Làm bài tập: Khoanh vào trước câu trả lời đúng.
1.Ba điều ước của chàng thợ rèn là gì?
a. Ước được thành tiên ông,ước được làm vua, ước có nhiều tiền.
b. Ước có nhiều tiền, ước trở thành vua,ước bay được như mây.
c. Ước được thành tiên ông, ước được làm vua, ước được thành người đi
buôn.
2.Chàng Rít hiểu ra được điều gì mới đáng mơ ước?
a. Được nhiều tiền bạc.
b.Được biết nhiều cảnh đẹp ở khắp nơi.
c.Được mọi người yêu mến và sống có ích.
3. Các từ nào đưới đây nói về đặc điểm của con người?
a. Tiên ông, nhà vua
b. Chăm chỉ, tốt bụng.
c. Nhìn ngắm, mơ ước.
4. Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về một học sinh.
5.Tõ nµo sau kh«ng ph¶i lµ tõ chØ ho¹t ®éng:
A.Ch¹y. B. Lµm bµi tËp. C.§äc s¸ch. D. S¸ch vë.
Tập làm văn:
Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 8 câu kể về ngôi trường của em.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Tiếng Việt lớp 3 - Người đăng: Cường Lê Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiếng Việt lớp 3 9 10 100