Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận

Được đăng lên bởi tangtienngoc-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I – TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Trong những năm gần đây xã hội đang thay đổi từng ngày với một tốc độ chóng
mặt. Nó bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. Vì thế
mà xã hội ngày càng phát triển nhưng bên cạnh đó nó cũng làm thay đổi về tư
tưởng về lối sống của nhiều người.
Đặc biệt ở đây , một vấn đề rất được quan tâm là lối sống của sinh viên ngày
nay. Nói đến sinh viên tức là nói đến thế hệ đang nắm trong tay tri thức cùng với
những hiểu biết về tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển đất nước nói riêng. Về
mặt số lượng, sinh viên là một lực lượng không nhỏ. Họ là lớp người đang được
đào tạo toàn diện và đầy đủ nhất, bao gồm các chuyên ngành học trên khắp các
lĩnh vực tự nhiên, xã hội, khoa học…
Nói đến sinh viên Việt Nam tức là nói đến một thế hệ trẻ đầy sức sống và sức
sáng tạo. Họ nắm trong tay tri thức của thời đại, chìa khóa mở ra cánh cửa cho tiến
bộ xã hội nói chung và sự phát triển đất nước nói riêng. Về mặt số lượng, sinh viên
là một lực lượng không nhỏ .Hiện nay Việt Nam có tổng số 376 trường đại học,
cao đẳng trên cả nước, trong đó bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý 54
trường, các Bộ, ngành khác quản lý 116 trường, Các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ
quản của 125 trường. Tổng số sinh viên bậc đại học hiện nay khoảng 1.7000.000
người, số lượng tuyển sinh hằng năm trong những năm gần đây khoảng 500.000
người/kỳ thi.
Về mặt chất lượng, sinh viên là lớp người trẻ được đào tạo toàn diện và đấy đủ
nhất, bao gồm các chuyên ngành học trên khắp các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, khoa
học… chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: chuyên ngành theo học, sự phân bố các
trường, khu vực sinh sống và học tập…, lối sống của sinh viên Việt Nam nhìn
chung cực kỳ đa dạng và phong phú

Nhưng xã hội ngày càng văn minh hiện đại, công nghệ thông tin ngày càng phát
triển, công cuộc hội nhập với thế giới càng cao, đời sống con người càng được
nâng cao thì càng đặt ra cho sinh viên, tầng lớp tri thức, giới trẻ ngày nay càng
nhiều thử thách. Khi mà các nền văn hóa phương tây đang du nhập vào Việt Nam,
có những điều tốt đẹp nhưng cũng không ít những giá trị văn hóa không thích hợp
với tư tưởng, truyền thống của người phương đông, câu hỏi đặt ra là sinh viên, tầng
lớp trí thức sẽ thích ứng thế nào với một môi trường mới? Họ sẽ chọn lọc học
những cái hay, cái đẹp phù hợp với bản thân hay học theo cái xấu không phù hợp
để rồi dần dần đánh mất đi những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mỗi người có
một cách thích ứng riêng nên nó đã tạo nên nhiều...
I – TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Trong những năm gần đây xã hội đang thay đổi từng ngày với một tốc độ chóng
mặt. bị ảnh hưởng bởi những luồng tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. thế
hội ngày càng phát triển nhưng bên cạnh đó nó ng làm thay đổi v
tưởng về lối sống của nhiều người.
Đặc biệtđây , một vấn đề rất được quan tâm là lối sống của sinh viên ngày
nay. Nói đến sinh viên tức i đến thế hệ đang nắm trong tay tri thức cùng với
những hiểu biết về tiến bộ xã hội nói chung sự phát triển đất nước nói riêng. Về
mặt số lượng, sinh viên một lực lượng không nhỏ. H lớp người đang được
đào tạo toàn diện và đầy đủ nhất, bao gồm các chuyên ngành học trên khắp các
lĩnh vực tự nhiên, xã hội, khoa học…
Nói đến sinh viên Việt Nam tức là nói đến một thế hệ trẻ đầy sức sống và sức
sáng tạo. Họ nắm trong tay tri thức của thời đại, chìa khóa mở ra cánh cửa cho tiến
bộ xã hội nói chungsự phát triển đất nước nói riêng. Về mặt số lượng, sinh viên
một lực lượng không nhỏ .Hiện nay Việt Nam tổng số 376 trường đại học,
cao đẳng trên cả nước, trong đó bộ Giáo dục Đào tạo trực tiếp quản 54
trường, các Bộ, ngành khác quản lý 116 trường, Các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ
quản của 125 trường. Tổng s sinh viên bậc đại học hiện nay khoảng 1.7000.000
người, số lượng tuyển sinh hằng năm trong những m gần đây khoảng 500.000
người/kỳ thi.
Về mặt chất lượng, sinh viên lớp người trẻ được đào tạo toàn diện đấy đủ
nhất, bao gồm các chuyên ngành học trên khắp các lĩnh vực tự nhiên, hội, khoa
học… chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: chuyên ngành theo học, sự phân b các
trường, khu vực sinh sống học tập…, lối sống của sinh viên Việt Nam nhìn
chung cực kỳ đa dạng và phong phú
Tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận - Người đăng: tangtienngoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiểu luận 9 10 699