Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3 Organisation

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4093 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA LIÊN THÔNG
--------

BÀI THUYẾT
TRÌNH
GVHD: Nguyễn Nguyên Phương
Nhóm thực hiện: Nhóm 3

Unit 3:

Organisation

Contents of report

New
Word
Translation

Practical
Exercise

1

Ware house

5

2

Service
center

4

Factory/pla
nt

Head
office

Distribution
center

3
Subsidiary

New word:
Dynamic:

năng động, năng nổ, sôi nổi

Hierarchical:

có thứ bậc, có tôn ti

Conservative:

bảo thủ

Democratic:

dân chủ, theo chế độ dân chủ

Progressive:

có tiến bộ, tiến tới

Cutting-

edge: hiện đại

Playground:
Located:

có trụ sở ở, nằm ở

Renovated:

chữa lại

sân chơi

đổi mới,nâng cấp, cải tiến, sửa

New word:
Explodes:

làm tiêu tan, nổ tung

Creativity:
Chaos:

sự lộn xộn

Portable

phones: bộ đàm

Cleaning
Empire

óc sáng tạo, tính sáng tạo

Service: dịch vụ dọn dẹp

owned: đế quốc

Competitive:
Formula:

cạnh tranh

công thức

Ingredients:

thành phần

New word:
Cleaner:

người lau chùi, người quét tước

Satisfaction:
Reinforce:
Upbeat:

sự thỏa mãn

củng cố

lạc quan, vui vẻ

Blazer:

áo cộc tay và thường có đính biểu trưng
của một tổ chức nào đó

 abolishing:

thủ tiêu, bãi bỏ, huỷ bỏ

Corporate:

về hoặc thuộc về liên hiệp công ty

Eliminate:

loại ra, loại trừ

New word:
Perk:

đặc quyền

Rigorous:

nghiêm khắc

Decentralising:

sự phân quyền

Responsibility:

trách nhiệm

Authority:

uy quyền, quyền lực

Supervisors:
Negotiate:

người giám sát; người giám thị

đàm phán, thương lượng

Autonomy:

sự tự trị, quyền tự trị

Accountability:

trách nhiệm giải trình

New word:
Fanatical:
Site:

cuồng tín

nơi, vị trí

Alongside:
Establish:

sát cạnh, kế bên

thành lập, thiết lâp

Benchmarks:

dấu làm chuẩn, điểm chuẩn

Measurements:
Critical:

khuôn khổ, kích thước

then chốt

Which of the words below can describe:
Good qualities of an
organisation

Bad qualities of an
organisation

Which of the words below can
describe:
Good qualities of an
organisation

Bad qualities of an
organisation

Caring
Dynamic
Market-driven
Professional
Progessive
Democratic

Bureaucratic
Conservative
Decentralised
Hierarchical
Impersonal

DIRTY BUSINESS,
BRIGHT IDEAS

1. A headquarters
with a difference

2. Hard work has to be
fun

3.There are no low- skill jobs

4.People set their own
targets

5.Loose
organisations
need tight
systems

6.Great service requires cutting-edge technology

Which of these statement are true?
Correct the false ones.
1. Everyone
1.No o...
BÀI THUY T
TRÌNH
GVHD: Nguyễn Nguyên Phương
Nhóm thực hiện: Nhóm 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA LIÊN THÔNG
---- ----
Tiểu luận market leader 3 Organisation - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3 Organisation - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3 Organisation 9 10 803