Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản lý giáo dục

Được đăng lên bởi Trần Lâm
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 3 lần
L I C M N Ơ
Trong thời gian từ ngày 09/6/2013 đến ngày 14/9/2013,các thầy giáo
trường Cao đẳng phạm Hòa Bình đã trang bị cho tôi những sở khoa học
bản về quản lý giáo dục cùng với những phương pháp nghiên cứu khoa học và tạo
điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu đề tài.
Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới:
-Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình
-Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình
-Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc Thành phố Hòa Bình
đã tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề
tài. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo - Thạc Thị Ngọc
Kim Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Hòa nh đã tận tình hướng
dẫn, giúp tôi hoàn thành đề tài này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Hòa Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2013
Người viết đề tài
Môc lôc
TT Néi dung Trang
PhÇn thø nhÊt: Më ®Çu
1
1. Lý do chän ®Ò tµi
1
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
2
3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi tîng nghiªn cøu
2
Tiểu luận quản lý giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản lý giáo dục - Người đăng: Trần Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận quản lý giáo dục 9 10 160