Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG......................
KHOA…………………
…………..o0o…………..

TIỂU LUẬN
Vận dụng quan điểm toàn diện của
triết học Mác Lê Nin để giải thích
nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp
của sinh viên sau khi ra trường

LỜI NÓI ĐẦU
Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung
sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất
nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều
thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì
cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng còn những mặt chưa được
: Một trong những mặt chưa được đó là những mặt đó là tình trạng sinh viên ra
trường thất nghiệp ngày càng tăng, vấn đề xã hội mà gần như không có trong
nền kinh tế bao cấp.
Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lực
lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây là nguồn
nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả.
Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát
triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, phải chăng
là:
-

Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của

công việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại học,cao đẳng ?
- Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ?
- Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong việc sử dụng lao động ?
- Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùng xa,
khó khăn ?
Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người có
một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận thức chủ thể chưa
nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất
định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết

học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của
sinh viên sau khi ra trường".
Phần nội dung của bài tiểu luận sẽ gồm các mục sau :
Chương I : Phần nội dung
I.

Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin

II.

Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp.

III.

Nguyên nhân của vấn đề

Chương II : Kết luận và một số giải pháp
Trong lần viết này bài tiểu luận của em chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết.
Em kính mong nhận được nhiều ý kiến phê bình của các thầy cô giáo để em có
thể hoàn thiện tốt hơn trong những lần viết sau. Em cũng xin chân thành cảm ơn
sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa đã giúp em hoàn thành tốt bài tiểu
luận này.

Chương I : Phần nội dung
I. Qua...
TRƯỜNG......................
KHOA…………………
…………..o0o…………..
TIU LUN
Vn dng quan đim toàn din ca
triết hc Mác Lê Nin để gii thích
nguyên nhân ca vn đề tht nghip
ca sinh viên sau khi ra trường
Tiểu luận Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường 9 10 640