Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu sử Albert Einstein

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu sử Albert Einstein

Tiểu sử Albert Einstein
Albert Einstein (1879 - 1955 ), vĩ nhân thứ tám

Thủ bút bằng tiếng Ðức của một bài báo ñăng bằng tiếng Anh về E = mc² tựa ñề: "The
Most Urgent Problem of Our Time". Ðăng trong tờ Science Illustrated, 1946.

Sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, có một nhà ñại bác học ñược toàn thế giới ca ngợi
về một phương trình lừng danh nhất của Khoa Học, ñó là phương trình cho biết năng
lượng của vật chất: E=mc2. Trong hàng chục năm trời, E = mc2 vẫn chỉ là ñề tài của các
cuộc tranh luận về mặt lý thuyết, nhưng sự san bằng thành phố Hiroshima vào năm 1945
Trang 1

Tiểu sử Albert Einstein

do quả bon nguyên tử ñã chứng minh sự thật của phương trình ñó.
Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng
danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh ñã quấy
nhiễu ông suốt ñời nhưng tất cả ñều bị ông coi thường, lãnh ñạm. Einstein chỉ khao khát
ñộc nhất sự trầm lặng ñể có thể suy nghĩ và làm việc.

1- Thời niên thiếu.
Albert Einstein sinh
ngày 14-3-1879 tại
Ulm, miền
Wurtemberg, nước
ðức. Cái tỉnh nhỏ bé
này không mang lại
cho Albert một kỷ
niệm nào cả vì năm
sau, gia ñình Einstein
ñã di chuyển tới
Munich. Sống tại nơi
ñây ñược một năm,
một người em gái của
Einstein ra chào ñời và
từ ñó không có thêm
tiếng trẻ thơ nữa. Chủ
gia ñình, ông Hermann
Einstein là người lạc
quan, tính tình vui vẻ.
Còn bà mẹ, bà Pauline
Koch, ñã tỏ ra có óc
thẩm mỹ ngoài bản tính
cần cù, tế nhị. Bà hay
khôi hài và yêu thích
âm nhạc.
Vốn dòng dõi Do Thái
nhưng gia ñình
Einstein lại sinh sống
như người ðức vì tổ
tiên của họ ñã sinh cơ
lập nghiệp tại nước
ðức lâu ñời. Các
phong tục Do Thái cũ
ñều còn lại rất ít, trong khi tôn giáo bao giờ cũng là thứ mà họ giữ gìn. Vào các ngày lễ
riêng của ñạo Do Thái, nhóm dân này thường cử hành các buổi lễ theo nghi thức cổ

Trang 2

Tiểu sử Albert Einstein

truyền. Ngoài ra, cứ vào ngày thứ năm, gia ñình Einstein thường mời một sinh viên Do
Thái nghèo túng ñến dùng cơm rồi cùng nhau nhắc nhở lại các ñiều răn trong Thánh
Kinh.

Munich, thành phố mà Albert Einstein
ñã sống trong thời thơ ấu, là trung tâm
chính trị và văn hóa của nước ðức tại
miền nam. Ông Hermann ñã mở tại
thành phố này một cái xưởng nhỏ về
ñiện cơ. Ông có một người em là kỹ
sư ñiện nhiều kinh nghiệm, hai anh em
cùng góp sức vào việc khai thác nguồn
lợi: anh trông nom về mặt giao dịch
buôn bán còn em cai quản phần kỹ
thuật chuyên môn.
Từ ngày lọt lòng mẹ, cậu Albert chẳng
có gì khá...
Tiểu sử Albert Einstein
Trang 1
Tiểu sử Albert Einstein
Albert Einstein (1879 - 1955 ), vĩ nhân thứ tám
Thủ bút bằng tiếng Ðức của một bài báo ñăng bằng tiếng Anh về E = mc² tựa ñề: "The
Most Urgent Problem of Our Time". Ðăng trong tờ Science Illustrated, 1946.
Sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, có một nhà ñại bác học ñược toàn thế giới ca ngợi
về một phương trình lừng danh nhất của Khoa Học, ñó là phương trình cho biết năng
lượng của vật chất: E=mc
2
. Trong hàng chục năm trời, E = mc
2
vẫn chỉ là ñề tài của các
cuộc tranh luận về mặt lý thuyết, nhưng sự san bằng thành phố Hiroshima vào năm 1945
Tiểu sử Albert Einstein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu sử Albert Einstein - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu sử Albert Einstein 9 10 173