Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

Được đăng lên bởi kim thương
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC- Q. THỦ ĐỨC- TP.HCM
NĂM HỌC 2013-2014
LỜI CẢM ƠN
Nhóm xin chân thành cảm ơn GVHD Trần Ngọc Thanh- khoa Ngoại Ngữ Sư Phạm
đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian đi kiến tập sư phạm
và hoàn thành đề tài nghiên cứu thực tập sư phạm này.
Đồng thời cảm ơn BGH, quý thầy cô cùng các em học sinh trường THPT Thủ Đức đã
tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghiên cứu hoàn thành đề tài.
TPHCM, ngày 30 tháng 11 năm 2013.

Page 1

MỤC LỤC
Danh sách các chữ viết tắt ...............................................................................................4
Danh sách các biểu đồ .......................................................................................................4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................5
1.2 Vấn đề nghiên cứu .............................................................................................6
1.3 Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................6
1.4 Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................6
1.5 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................6
1.6 Nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................................................7
1.7 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................7
1.8 Giới hạn nghiên cứu ...........................................................................................7
1.9 Kế hoạch nghiên cứu............................................................................................7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1 Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu ..................................................................8
2.2 Sơ lược về tâm lý của học sinh THPT ...............................................................9
2.3 Chọn nghề là gì?...................................................................................................11
2.4 Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngành nghề của học sinh........11
2.4.1 Yếu tố bản thân học sinh .................................................................................11
2.4.2 Yếu tố gia đình ...............................................
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC- Q. THỦ ĐỨC- TP.HCM
NĂM HỌC 2013-2014
LỜI CẢM ƠN
Nhóm xin chân thành cảm ơn GVHD Trần Ngọc Thanh- khoa Ngoại NgPhạm
đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian đi kiến tập sư phạm
và hoàn thành đề tài nghiên cứu thực tập sư phạm này.
Đồng thời cảm ơn BGH, quý thầy cô cùng các em học sinh trường THPT Thủ Đức đã
tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghiên cứu hoàn thành đề tài.
TPHCM, ngày 30 tháng 11 năm 2013.
Page 1
TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC - Người đăng: kim thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 9 10 549