Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu về eurodollar

Được đăng lên bởi Thanh Lê
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
các doanh nghiệp đều mong muốn có một phương thức huy động vốn mới để cải thiện tình
hình tài chính và đáp ứng được các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp
chưa xác định được rõ phương án kinh doanh cũng như nhu cầu vốn ngắn hạn vẫn là yêu cầu
chủ yếu.
Do đó việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn chưa phải ưu tiên hàng đầu của các
doanh nghiệp khi nhu cầu huy động vốn, đặc biệt vốn trung dài hạn. Điều này càng
chứng tỏ doanh nghiệp huy động nguồn vốn dưới hình thức này còn rất hạn chế do các
doanh nghiệp chưa thực sự uy tín trên thị trường, chưa thu hút được đông đảo các nhà
đầu tư.
Hơn nữa, sức ép phải kinh doanh có hiệu quả khi phát hành cổ phiếu để huy động vốn hơn
các hình thức huy động vốn khác một trở ngại khiến các doanh nghiệp chưa mặn với
việc huy động vốn trên TTCK.
Được biết, kết quả điều tra về nguồn vốn huy động hiện nay của doanh nghiệp, điều
đáng lưu ý là trong tất cả số doanh nghiệp được hỏi không có doanh nghiệp nào huy
động vốn qua phát hành trái phiếu và liên quan với nước ngoài. 60,9% số doanh nghiệp
được hỏi hiện huy động vốn cho sản xuất và kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn vay từ
ngân hàng.
Tính Rủi ro cao[sửa | sửa mã nguồn]
Tính Rủi ro phụ thuộc vào thông tin và tình hình phát triển, chính trị. Giá trị cổ phiếu luôn biến
động theo các yếu tố này.
Tính Rủi ro cao[sửa | sửa mã nguồn]
Tính Rủi ro phụ thuộc vào thông tin và tình hình phát triển, chính trị. Giá trị cổ phiếu luôn biến
động theo các yếu tố này.
R i ro do tính thanh kho n th p
Tính thanh kho n th p c a ch ng khoán mà nhà u t ang s h u có th do đầ ư đ
ch ng khoán ó khó và th m chí không th bán c, ho c không c phép đ đượ đượ
bán hay chuy n nh ng nh m thu h i v n u t . Th t không may cho nhà u ượ đầ ư đầ
t ch ng khoán, khi vì m t lý do nào ó, ch ng khoán ã mua là c a m t công ư đ đ
ty có tình tr ng tài chính thi u lành m nh và tri n v ng cung c p các y u t u ế ế đầ
vào, c ng nh kh n ng tiêu th s n ph m thi u hi u qu v ng ch c.ũ ư ă ế
Th m chí, ch c n m t s thay i nhân s c p cao trong công ty c ng có th đổ ũ
khi n giá ch ng khoán ó s t gi m. Và r i ro i v i nhà u t s là t i a khi ế đ đố đầ ư đ
công ty phát hành ch ng khoán b phá s n và bi n m t trên th ng tr ng. ế ươ ườ
Nhà u t ch ng khoán c ng có th ch u r i ro do đầ ư ũ b h t tr ng vào m t gi ế .
Th m chí, vi c s h u thu n túy các c phi u u ãi mà không c chuy n ế ư đ đượ
nh ng trong th i h n nh t nh (th ng t 3-5 n m) c ng có th khi n nượ đị ườ ă ũ ế
tìm hiểu về eurodollar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu về eurodollar - Người đăng: Thanh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tìm hiểu về eurodollar 9 10 382