Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY

Phong Thuûy – Söï AÛnh Höôûng Ñoái Vôùi Thaåm Ñònh Giaù Baát Ñoäng Saûn

PHONG THỦY LÀ GÌ?
Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: "Từ Hải" viết: "Phong Thuỷ, còn
gọi là Kham D. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng
gió, dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem đơn hoạ, phúc cho người
ở hoặc cho người chôn. Công chỉ cách xem nhà ở, phần mộ"
"Từ Nguyên" viết: "Phong Thuỷ, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà ở hoặc đất
phần mộ. Thời xa, mê tín căn cứ vào đó để xem lành giữ, tốt xấu và nhân sự"
Mới đây, Trường Ðại học Ðông Nam Trung Quốc xuất bản quyển "Nguồn gốc
Phong Thuỷ", giáo sư Phan Cốc Tây trong lời tựa viết: "Nội dung chính của Phong
Thuỷ là một loại học vấn mà người ta dùng để sử lý và chọn lựa hoàn cảnh ăn ở,
cung thất, chùa chiền, lăng mộ, thôn xóm, thành thử; lăng mộ thì gọi là âm trạch.
Phong Thuỷ và hoàn cảnh ăn ở, ảnh hưởng chủ yếu trên ba mặt: Một, sự lựa chọn
địa điểm, tức tìm một địa hình thỏa mãn cả hai mặt tâm lý và sinh lý; Hai, xử lý về
mặt hình thái trong cách bố trí, bao gồm lợi dụng và cải tạo hoàn cảnh thiên nhiên,
hướng nhà, vị trí, cao thấp to nhỏ, cửa ra vào, đường đi, nguồn cấp nước, thoát
nước..v.v.., Ba, trên cơ sở nói trên, thêm vào một dấu hiệu, nhằm thỏa mãn nhu cầu
tâm lý tránh cái dữ, lấy cái lành cho con người".
Học viện Dân tộc Trung Nguyên xuất bản cuốn "Tìm hiểu sự lành giữ trong Phong
Thuỷ nhà ở", tác giả trong "Lời nói đầu" viết: "Trong vốn kiến thức lâu đời của
Trung quốc, có một môn học gọi là Kham D, thông thường gọi là Phong Thuỷ. Căn
cứ vào kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của tác giả, thì cái gọi là Phong thuỷ, nói
theo ngôn ngữ hiện đại là "khoa học và mối quan hệ gữa từ trường trái đất và con
người".Về nội dung, môn Phong thuỷ gồm hai phần, phần một là xem xét hình thái
của núi, phần hai là xem xét phương và lý khí.
Chiêm Ngân hâm trong "Tri thức Văn Sử" số tháng 3 năm 1988 viết: "Cái gọi là
Phong thuỷ, là tên thường gọi của thuật xem đất. Theo tập tục truyền thống của
Trung Quốc, mỗi khi xây cất điều phải xem địa hình có được Phong Thuỷ hay không,
sau đó mới chọn địa điểm thích hợp, tránh đất dữ".
Học gi Rosk Kowski khoa địa lí trường Ðại học NiuDi-Lân là một chuyên gia về
nghiên cứu Phong Thuỷ, tác phẩm ông có "mối quan hệ Phong thuỷ giữa Văn hoá,
thiên nhiên Triều Tiên", những năm gần đây nghiên cứu về Phong thuỷ Trung Quốc,
trong bài đăng trên tạp chí "Nghiên cứu lịch sử khoa học tự nhiên" tháng 1 năm 1989,
viết: "Phong Thuỷ là một hêj...
TÌM HIU V PHONG THY
TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY 9 10 464