Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống an toàn giao thông

Được đăng lên bởi thachhuong1986
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Khi đi trên đường, nếu gặp các loại xe cồng kềnh như xe công nông đang chở
đầy hàng, một chiếc máy kéo, xe thồ… Nếu muốn vượt thì phải làm thế nào?
Trả lời:
Trong quá trình lưu thông trên đường, nếu gặp các loại xe chở hàng cồng kềnh nêu
trên, cần tuân thủ quy tắc xin vượt được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Luật giao
thông đường bộ như sau:
Thứ nhất: Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu
đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
Thứ 2: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không
có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt
xe khác và đã tránh về bên phải.
Đối với các chủ phương tiện khi chở hàng cồng kềnh cần chú ý: Việc xếp hàng hóa
trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông cần phải tuân thủ các quy
định về tổng trọng lượng của xe, tải trọng trục xe, chiều cao, chiều rộng, chiều dài xếp
hàng hóa được phép của xe và không vượt quá tải trọng thiết kế của xe được ghi trong
giấy đăng ký xe; Hàng hóa xếp trên xe phải gọn gang, chằng buộc chắc chắn, không để rơi
vãi dọc đường, không kéo lê hàng trên mặt đường và không gây cản trở cho việc điều
khiển xe.
Câu 2: Anh A đang điều khiển xe gắn máy đi trên đường. Đến đoạn đường giao
cắt với ngõ nhỏ thì bị anh B điều khiển xe gắn máy khác đi từ ngõ ra đâm vào, xảy ra
tai nạn. Trách nhiệm thuộc về ai?
Trả lời:
Tại khoản 3 điều 24 Luật giao thông đường bộ quy định:
Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa
đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải
nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Đường chính: là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực.
Đường nhánh: là đường nối vào đường chính.
Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được
các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao
nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.
Như vậy, với tình huống trên, nếu anh A đang đi trên đường chính, gặp anh B điều
khiển xe từ trong ngõ đâm vào, tai nạn xảy ra trách nhiệm thuộc về anh B.
Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện xe cơ giới
cần chú ý quan sát, giảm tốc độ tới mức an toàn tại nơi đường giao nhau, tránh xảy ra những tai
nạn đáng tiếc.
Câu 3: Điều khiển xe máy ở những đoạn dốc lên nguy hiểm, cần giữ khoảng cách
với các phương tiện đi trước cùng...
Câu 1: Khi đi trên đường, nếu gặp các loại xe cồng kềnh như xe công nông đang chở
đầy hàng, một chiếc máy kéo, xe thồ… Nếu muốn vượt thì phải làm thế nào?
Trả lời:
Trong qtrình lưu thông trên đường, nếu gặp các loại xe chở hàng cồng kềnh nêu
trên, cần tuân thủ quy tắc xin vượt được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Luật giao
thông đường bộ như sau:
Thứ nhất: Xe xin vượt phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu
đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
Thứ 2: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không chướng ngại vật phía trước, không
có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt
xe khác và đã tránh về bên phải.
Đối với các chủ phương tiện khi chở hàng cồng kềnh cần chú ý: Việc xếp hàng hóa
trên phương tiện giao thông đường b khi tham gia giao thông cần phải tuân thủ các quy
định về tổng trọng lượng của xe, tải trọng trục xe, chiều cao, chiều rộng, chiều dài xếp
hàng hóa được phép của xe không vượt quá tải trọng thiết kế của xe được ghi trong
giấy đăng ký xe; Hàng hóa xếp trên xe phải gọn gang, chằng buộc chắc chắn, không để rơi
vãi dọc đường, không kéo lê hàng trên mặt đường không gây cản trở cho việc điều
khiển xe.
Câu 2: Anh A đang điều khiển xe gắn máy đi trên đường. Đến đoạn đường giao
cắt với ngõ nhỏ thì bị anh B điều khiển xe gắn máy khác đi từ ngõ ra đâm vào, xảy ra
tai nạn. Trách nhiệm thuộc về ai?
Trả lời:
Tại khoản 3 điều 24 Luật giao thông đường bộ quy định:
Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên đường ưu tiên hoặc giữa
đường nhánh đường chính t xe đi t đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải
nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Đường chính: là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực.
Đường nhánh: là đường nối vào đường chính.
Đường ưu tn là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được
các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao
nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.
Như vậy, với tình huống trên, nếu anh A đang đi trên đường chính, gặp anh B điu
khin xe t trong ngõ đâm vào, tai nn xy ra trách nhiệm thuộc về anh B.
Đđảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, ngưi điu khin phương tin xe cơ gii
cn chú ý quan sát, giảm tốc đ ti mc an toàn tại nơi đường giao nhau, tnh xy ra nhng tai
nn đáng tiếc.
u 3: Điu khin xe máy ở nhng đon dc lên nguy him, cn giữ khong cách
vi các phương tiện đi tc cùng chiu như thế nào?
Trli:
Tại khoản 1 điều 12 Luật giao thông đường bộ quy định: Người lái xe, người điều
khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy đnh về tốc độ xe chạy trên đường phải
giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của nh; nơi có biển báo
"Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo.
Thông số 13/2009-TT-BGTVT ngày 17/7/2009 của Bộ giao thông vận tải quy
định về tốc độ khoảng ch của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông
đường bộ. Theo Thông này, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường
bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, khoảng ch an toàn giữa hai xe
giới.
Tình huống an toàn giao thông - Trang 2
Tình huống an toàn giao thông - Người đăng: thachhuong1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tình huống an toàn giao thông 9 10 22