Ktl-icon-tai-lieu

TÌNH HUỐNG THI CHUYÊN VIÊN

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Chính trị Quảng Nam - Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính khoá 01

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường,
Phòng Đào tạo, quý thầy cô giáo của trường Chính trị
Quảng Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập
tại trường, đồng thời đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện
thuận lợi cho chúng tôi thực hiện đề tài này.
Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân
thành và sâu sắc tới thầy Chủ nhiệm lớp, quý thầy Cô
giáo trong nhà trường đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn,
chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và động
viên chúng tôi thực hiện và hoàn thành đề tài này.
Trong khoảng thời gian hạn hẹp, đề tài không tránh
khỏi những thiếu sót, những hạn chế về cả nội dung lẫn
hình thức. Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý của
quý thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp đối với đề tài.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bắc Trà My, ngày 12 tháng 8 năm 2014
Người thực hiện đề tài

Trường Chính trị Quảng Nam - Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính khoá 01

MỤC LỤC
Lời nói đầu.................................................................................................................3
I. Mô tả tình huống :..................................................................................................5
II. Xác định mục tiêu xử lý tình huống:......................................................................7
III. Phân tích nguyên nhân và hậu quả:.....................................................................8
IV. Phương án giải quyết tình huống:........................................................................9
V.- Những giải pháp để thực hiện phương án 2 :....................................................11
Kết luận....................................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................16

Trường Chính trị Quảng Nam - Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính khoá 01

Lời nói đầu
Nền kinh tế nước ta đang tiến hành hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc
tế bằng việc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vào năm 2006, và với
mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển
nguồn lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó giáo dục
và đào tạo là con đường quan trọng nhất trong việc phát huy nguồn lực con người.
Trong lý luận và thực tiễn, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giá...
Trường Chính trị Quảng Nam - Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính khoá 01
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường,
Phòng Đào tạo, quý thầy giáo của trường Chính trị
Quảng Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập
tại trường, đồng thời đã nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện
thuận lợi cho chúng tôi thực hiện đề tài này.
Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân
thành và sâu sắc tới thầy Chủ nhiệm lớp, quý thầy
giáo trong n trường đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn,
chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý u động
viên chúng tôi thực hiện hoàn thành đềi này.
Trong khoảng thời gian hạn hẹp, đ tài không tránh
khỏi những thiếu sót, những hạn chế về cả nội dung lẫn
hình thức. Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý của
quý thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp đối với đề tài.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bắc Trà My, ngày 12 tháng 8 năm 2014
Người thực hiện đề tài
TÌNH HUỐNG THI CHUYÊN VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌNH HUỐNG THI CHUYÊN VIÊN - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TÌNH HUỐNG THI CHUYÊN VIÊN 9 10 449