Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức các cuộc thi về học tập

Được đăng lên bởi vietkiemvhnt83
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ chức các cuộc thi về học tập
02/04/2011




Mục đích - yêu cầu: Nêu rõ mục đích cơ bản và yêu cầu chính của
Olympic môn học đó là nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên
cứu các môn học trong nhà trường; tạo ra phong trào thi đua học
tập các môn học một cách rộng khắp và sâu rộng trong sinh viên.

1. Phương pháp và kỹ năng tổ chức Olympic môn học
* Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi
- Kế hoạch tổ chức cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau:
+ Mục đích - yêu cầu: Nêu rõ mục đích cơ bản và yêu cầu chính của
Olympic môn học đó là nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu các môn
học trong nhà trường; tạo ra phong trào thi đua học tập các môn học một cách
rộng khắp và sâu rộng trong sinh viên.
+ Thời gian, địa điểm: Chọn thời gian tổ chức phù hợp, nên gắn với các
ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày thành lập Đoàn Thanh niên, Hội
Sinh viên: 9/1, 26/3, 30/4, 2/9..., gắn với các hoạt động chung của Nhà trường (ví
dụ: Chào mừng Đại hội Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chào mừng ngày
thành lập Trường...) hoặc gắn với các sự kiện liên quan đến môn thi Olympic.
+ Nội dung, biện pháp: Những nội dung đưa ra trong cuộc thi phải là
những nội dung phù hợp và được sinh viên quan tâm. Muốn vậy phải tìm hiểu tư
tưởng của sinh viên, những vấn đề mà sinh viên đang tranh luận, đang muốn giải
quyết Olympic môn học được tổ chức dưới nhiều hình thức, như: Thi viết, thi các
câu hỏi trắc nghiệm, thi sân khấu hoá... được thể hiện qua từng sinh viên hoặc các
đội, nhóm sinh viên.
+ Tổ chức thực hiện: Cần phải phân công trách nhiệm từng bộ phận để
triển khai thực hiện theo tiến độ và thời gian cụ thể báo cáo về Ban Tổ chức cuộc
thi, giao cho một bộ phận làm thường trực Ban Tổ chức cuộc thi.
- Thể lệ cuộc thi: Thông thường thể lệ cuộc thi thể hiện theo Điều, Khoản,
Điểm nhằm quy định và cụ thể hoá các nội dung trong kế hoạch cuộc thi nhằm
đưa ra những hướng dẫn và quy định cụ thể và mang tính bắt buộc về nội dung
cuộc thi. Trong thể lệ nhất thiết phải nêu được một số vấn đề như: Đối tượng
tham gia, quy mô, chủ đề cuộc thi, hình thức thi, thời gian, địa điểm diễn ra, giải
thưởng, những quy định về khiếu nại (nếu có)...
* Bước 2: Công tác chuẩn bị
a. Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn, Hội và các đơn vị liên quan

Có hai hình thức triển khai chính:
- Trực tiếp: Triệu tập thành phần liên quan họp triển khai kế hoạch.
- Gián tiếp: Triển khai bằng văn bản gửi xuống các chi đoàn, chi hội, lớp.
(Kết hợp có thể thông báo kế hoạch trên bảng ti...
Tổ chức các cuộc thi về học tập
02/04/2011
Mục đích - yêu cầu: Nêu rõ mục đích cơ bản yêu cầu chính của
Olympic môn học đó là nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên
cứu các môn học trong nhà trường; tạo ra phong trào thi đua học
tập các môn học một cách rộng khắp và sâu rộng trong sinh viên.
1. Phương pháp và kỹ năng tổ chức Olympic môn học
* Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi
- Kế hoạch tổ chức cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau:
+ Mục đích - yêu cầu: Nêu mục đích bản yêu cầu chính của
Olympic môn học đó là nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu các môn
học trong nhà trường; tạo ra phong trào thi đua học tập các môn học một cách
rộng khắp và sâu rộng trong sinh viên.
+ Thời gian, địa điểm: Chọn thời gian t chức phù hợp, nên gắn vớic
ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày thành lập Đoàn Thanh niên, Hội
Sinh viên: 9/1, 26/3, 30/4, 2/9..., gắn với các hoạt động chung của Nhà trường (ví
dụ: Chào mừng Đại hội Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chào mừng ngày
thành lập Trường...) hoặc gắn với các sự kiện liên quan đến môn thi Olympic.
+ Nội dung, biện pháp: Những nội dung đưa ra trong cuộc thi phải
những nội dung phù hợpđược sinh viên quan tâm. Muốn vậy phải tìm hiểu tư
tưởng của sinh viên, những vấn đềsinh viên đang tranh luận, đang muốn giải
quyết Olympic môn học được tổ chức dưới nhiều hình thức, như: Thi viết, thi các
câu hỏi trắc nghiệm, thi sân khấu hoá... được thể hiện qua từng sinh viên hoặc các
đội, nhóm sinh viên.
+ Tổ chức thực hiện: Cần phải phân công trách nhiệm từng bộ phận để
triển khai thực hiện theo tiến đvà thời gian c thể báo cáo về Ban Tổ chức cuộc
thi, giao cho một bộ phận làm thường trực Ban Tổ chức cuộc thi.
- Thể lệ cuộc thi: Thông thường thể lệ cuộc thi thể hiện theo Điều, Khoản,
Điểm nhằm quy định cụ thể hoá các nội dung trong kế hoạch cuộc thi nhằm
đưa ra những hướng dẫn và quy định cụ thể mang tính bắt buộc về nội dung
cuộc thi. Trong thể lệ nhất thiết phải nêu được một số vấn đề như: Đối tượng
tham gia, quy mô, chủ đề cuộc thi, nh thức thi, thời gian, địa điểm diễn ra, giải
thưởng, những quy định về khiếu nại (nếu có)...
* Bước 2: Công tác chuẩn bị
a. Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn, Hội và các đơn vị liên quan
Tổ chức các cuộc thi về học tập - Trang 2
Tổ chức các cuộc thi về học tập - Người đăng: vietkiemvhnt83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổ chức các cuộc thi về học tập 9 10 202