Ktl-icon-tai-lieu

Toán 4 : chia cho số có hai chữ số

Được đăng lên bởi nguyentrangcp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
A- Mục tiêu:
Giúp HS biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ
số.
B- Đồ dùng dạy và học:
- GV:Giáo án và thiết kế bài dạy bằng CNTT.
- HS: SGK, vở Toán lớp và ĐDHT
C- Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động dạy
I) Bài tâp khởi động:
- GV nêu: Để giúp các em nhớ lại kiến
thức cũ và tiếp thu tốt bài học hôm nay,
cô cho các em làm một bài tập sau:
(Cho hiện trên màn hình:
Đặt tính rồi tính:
672 : 2)

Hoạt động học
- HS theo dõi.

- Gọi 1HS đọc bài tập.
- 1HS đọc.
- GV nói: Với bài tập này , các em sẽ thực - HS làm bảng con:
hiện trên bảng con của mình.
672 2
07 336
12
0
- GV y/c HS giơ bảng, GV kiểm tra.
- Hướng dẫn cả lớp sửa bài ở 1 bảng con
của HS.
- GV nhận xét bài làm của HS.
II) Bài mới:
1) Giới thiệu bài:
- GV nói: Với phép chia các em vừa thực
hiện, ở số chia cô thêm chữ số 1 vào sau
chữ số 2. Ta được một phép chia mới (Hiện
lên màn hình: 672 : 21). Hãy đọc phép chia
cô vừa hình thành.
- GV nói tiếp: Em có nhận xét gì về số chia
1

- HS giơ bảng.
- Cả lớp cùng nhận xét.
- HS lắng nghe.
-HS theo dõi.

- 1HS đọc.
- HS nêu (Phép chia thứ nhất là phép chia

số chia của hai phép chia trên màn hình?
- GV nêu: Bây giờ, cô sẽ giúp các em biết
cách thực hiện phép tính 672 : 21 qua bài:
“Chia cho số có hai chữ số” (Cho hiện tên
bài lên màn hình.)
- Gọi 1 HS nhắc lại tên bài.
2) Bài giảng:
a) 672 : 21 = ?
- GV hỏi: Khi chia cho số có một chữ số ta
làm như thế nào?
- GV gợi ý: Ở phép chia cho số có hai chữ
số cũng vậy. Bước 1, ta đặt tính.
- GV gọi 1HS đặt tính lên bảng.
- GV hỏi tiếp: Bước 2 ta thực hiện ntn?

cho số có một chữ số còn phép chia thứ
hai là phép chia cho số có hai chữ số).
- HS theo dõi.

-1HS nhắc lại.
- HS nêu (Bước 1: Đặt tính;
Bước 2: Chia từ trái sang phải.)
- HS theo dõi.
- HS cả lớp theo dõi rồi nhận xét.
- HS nêu (Chia theo thứ tự từ trái sang
phải).

- GV gợi ý: Lần chia thứ nhất, ta làm như
thế nào?

- HS trả lời (lấy 67 chia cho 21 vì 21 là số
có hai chữ số nên ta phải lấy ít nhất ở SBC
hai chữ số để thực hiện lần chia thứ nhất)

- GV yêu cầu HS tìm thương ở lần chia thứ
nhất và nêu cách tìm được thương.

- HS làm việc nhóm bàn rồi nêu cách tìm
thương ở lần chia thứ nhất.

* Trường hợp HS không nêu được cách
ước lượng thương, GV gợi ý cho HS
cách ước lượng thương như sau:
Muốn biết 67 : 21 được bao nhiêu, ta có
thể lấy 6 : 2. Vậy 6 : 2 được mấy?
- GV ghi 3 vào thương.
- GV giảng tiếp: Tiếp theo, ta lấy 3 nhân
với 21. Bạn nào nhân giúp cô nào.
- GV gợi ý tiếp: Sau đó, ta lấy 67 trừ 63
bằng b...
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
A- Mục tiêu:
Giúp HS biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ
số.
B- Đồ dùng dạy và học:
- GV:Giáo án và thiết kế bài dạy bằng CNTT.
- HS: SGK, vở Toán lớp và ĐDHT
C- Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động dạy Hoạt động học
I) Bài tâp khởi động:
- GV nêu: Để giúp các em nhớ lại kiến
thức cũ và tiếp thu tốt bài học hôm nay,
cô cho các em làm một bài tập sau:
(Cho hiện trên màn hình:
Đặt tính rồi tính:
672 : 2)
- HS theo dõi.
- Gọi 1HS đọc bài tập. - 1HS đọc.
- GV nói: Với bài tập này , các em sẽ thực
hiện trên bảng con của mình.
- HS làm bảng con:
672 2
07 336
12
0
- GV y/c HS giơ bảng, GV kiểm tra. - HS giơ bảng.
- Hướng dẫn cả lớp sửa bài ở 1 bảng con
của HS.
- Cả lớp cùng nhận xét.
- GV nhận xét bài làm của HS. - HS lắng nghe.
II) Bài mới:
1) Giới thiệu bài:
- GV nói: Với phép chia các em vừa thực
hiện, ở số chia cô thêm chữ số 1 vào sau
chữ số 2. Ta được một phép chia mới (Hiện
lên màn hình: 672 : 21). Hãy đọc phép chia
cô vừa hình thành.
-HS theo dõi.
- 1HS đọc.
- GV nói tiếp: Em có nhận xét gì về số chia - HS nêu (Phép chia thứ nhất là phép chia
1
Toán 4 : chia cho số có hai chữ số - Trang 2
Toán 4 : chia cho số có hai chữ số - Người đăng: nguyentrangcp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Toán 4 : chia cho số có hai chữ số 9 10 532