Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp A1

Được đăng lên bởi juzuzuju
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2596 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

Bài giảng môn học
TOÁN CAO CẤP A1

ThS. Trần Bảo Ngọc
Bộ môn Toán, Khoa Khoa học
Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Học kỳ 1, Năm học 2013-2014
Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1

Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

Giới thiệu : Quy định môn học
Cách tính điểm kết thúc môn học
Điểm giữa kỳ : 30% điểm kết thúc môn học.
Điểm cuối kỳ : 70% điểm kết thúc môn học.
Sinh viên vắng từ 30% số tiết học sẽ nhận điểm 0 giữa kỳ
và trừ 3 điểm vào điểm kết thúc môn học.
Sinh viên sử dụng giáo trình photocopy sẽ nhận điểm 0
giữa kỳ.
Cấu trúc đề thi
Thời gian và cấu trúc đề thi giữa kỳ sẽ dặn dò trên lớp và trên
website.
12 cầu Trắc nghiệm × 0,5 điểm = 6,0 điểm.
2 câu Tự luận × 2,0 điểm = 4,0 điểm.
Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1

Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

Giới thiệu : Quy định môn học

Giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo
GT. Toán cao cấp A1, Ngô Thiện - Đặng Thành Danh.
BG. Toán cao cấp A1, Trần Bảo Ngọc.
Các tài liệu tham khảo thêm sẽ được post lên website.

Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1

Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

Giới thiệu : Nội dung chính của môn học

Chương 1. Hàm số, Giới hạn và Liên tục.
Chương 2. Đạo hàm và vi phân.
Chương 3. Tích phân bất định, Tích phân xác định và Ứng
dụng của tích phân xác định.
Chương 4. Chuỗi số.

Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1

Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

Chương 1.
Hàm số, Giới hạn và Liên tục

"Trên bước đường thành công, không có
dấu chân của kẻ lười biếng."
Ngạn ngữ phương Đông.

Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1

Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

1.1. Các hàm số thực quan trọng
Các hàm số sơ cấp ở bậc THPT
Hàm lũy thừa
Ví dụ : x 5 ,

x −2 :=

1
,
x2

2

x 3 :=

√
3

x 2 ,. . .

Hàm mũ và logarit
Ví dụ :
1
2
5x , 2−x := x , 32x = (3x ) = 9x ,
2
Hàm lượng giác
Ví dụ : sin x, cos x, tan x, cot x.

3x = ex ln 3 ,. . .

Hàm lũy thừa, mũ, logarit và lượng giác được gọi là các hàm sơ
cấp cơ bản. Hàm số sơ cấp tổng quát là hàm thu được
bằng cách lấy tổng, hiệu, tích, thương, hợp của các hàm
sơ cấp cơ bản.
Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1

Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

1.1. Các hàm số thực quan trọng
Đường tròn lượng giác và các trục lượng giác

Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1

Ch1. Giới hạn

Ch2. Đạo hàm

Ch3. Tích phân

Ch4. Chuỗi số

1.1. Các hàm số thực quan trọng
Bổ sung các hàm số ...
Ch1. Giới hạn Ch2. Đạo hàm Ch3. Tích phân Ch4. Chuỗi số
Bài giảng môn học
TOÁN CAO CẤP A1
ThS. Trần Bảo Ngọc
Bộ môn Toán, Khoa Khoa học
Trường Đại học Nông Lâm TP HCM
Học kỳ 1, Năm học 2013-2014
Bài giảng môn học TOÁN CAO CẤP A1
Toán cao cấp A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp A1 - Người đăng: juzuzuju
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Toán cao cấp A1 9 10 815