Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp đề thi môn luật hôn nhân gia đình

Được đăng lên bởi Thanh Trúc Lưu Hoàng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 9843 lần   |   Lượt tải: 40 lần
ĐỀ THI MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
KHOA KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
—&—
Câu 1:
So sánh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ đẻ và con đẻ với quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và
con nuôi.
Câu 2:
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn:
a. Tài sản chung của vợ chồng là tài sản có trong thời kỳ hôn nhân. Sai. Cò thề la TS có trước
TKy hôn nhân mà Vo chong thỏa thuan nhập TS riêng vào TS chung
b. Cha dượng với con riêng của vợ và mẹ kế với con riêng của chồng khi sống chung với nhau
thì phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau, khi không sống chung với nhau thì phải thực hiện
nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau.
c. Nam nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn sai với nghi thức được qui định tại điều 14 Luật
HNGĐ, vi phạm điều kiện kết hôn là kết hôn trái pháp luật.
Câu 3: Bài tập
Anh A và chị B làm thủ tục nhận C làm con nuôi. Sau khi chung sống với nhau một thời gian
giữa anh A và C phát sinh mâu thuẩn, hai bên đều không muốn tiếp tục chung sống với nhau.
Trong hoàn cảnh đó, anh H là em ruột của anh A có ý muốn nhận C làm con nuôi. H tìm đến văn
phòng luật sư xin tư vấn. Anh (chị) dựa vào quy định của pháp luật hiện hành để tư vấn cho anh
H.
ĐỀ THI MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
KHOA KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
—&—
I. LÝ THUYẾT:
Trả lời đúng hoặc sai và giải thích ngắn gọn những nhận định sau:
1. Sau khi kết hôn, quyền sử dụng đất mà mỗi bên vợ hoặc chồng được nhà nước giao là tài sản
chung của hai vợ chồng.
2. Trong một số trường hợp, khi tổ chức đăng ký kết hôn nhưng chỉ có một bên nam hoặc nữ, cơ
quan đăng ký kết hôn vẫn có thể tổ chức đăng ký kết hôn.
3. Khi vợ chồng tranh chấp về một tài sản có trong thời kỳ hôn nhân nếu họ chứng minh
được đó là tài sản riêng của mình thì tài sản đó được xác định là tài sản riêng. Trang 230.
Khối tài sản chung của 2 cá nhân là vơ chồng
4. Khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đến khi con
18 tuổi.
5. Khi ly hôn, nếu người trực tiếp nuôi con tự nguyện không yêu cầu cấp dưỡng, họ có đủ khả
năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì tòa án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.
6. Khi tài sản riêng của vợ, chồng được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó
là nguồn sống duy nhất của gia đình, thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải có sự thỏa thuận
bằng văn bản của hai vợ chồng.

II. BÀI TẬP:
Năm 1965, ông A kết hôn với bà B tại Long An.
Năm 1967, ông A tập kết ra Bắc.
Tháng 7 năm 1977, ông A kết hôn với bà C
Năm 1980, ông A và bà C vào Long An sinh sống (lúc này ông vẫn đ...
ĐỀ THI MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
KHOA KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
—&—
Câu 1:
So sánh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ đẻ và con đẻ với quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và
con nuôi.
Câu 2:
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn:
a. Tài sản chung của vợ chồng là tài sản có trong thời kỳ hôn nhân. Sai. Cò thề la TS có trước
TKy hôn nhân mà Vo chong thỏa thuan nhập TS riêng vào TS chung
b. Cha dượng với con riêng của vợ và mẹ kế với con riêng của chồng khi sống chung với nhau
thì phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau, khi không sống chung với nhau thì phải thực hiện
nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau.
c. Nam nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn sai với nghi thức được qui định tại điều 14 Luật
HNGĐ, vi phạm điều kiện kết hôn là kết hôn trái pháp luật.
Câu 3: Bài tập
Anh A và chị B làm thủ tục nhận C làm con nuôi. Sau khi chung sống với nhau một thời gian
giữa anh A và C phát sinh mâu thuẩn, hai bên đều không muốn tiếp tục chung sống với nhau.
Trong hoàn cảnh đó, anh H là em ruột của anh A có ý muốn nhận C làm con nuôi. H tìm đến văn
phòng luật sư xin tư vấn. Anh (chị) dựa vào quy định của pháp luật hiện hành để tư vấn cho anh
H.
ĐỀ THI MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
KHOA KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
—&—
I. LÝ THUYẾT:
Trả lời đúng hoặc sai và giải thích ngắn gọn những nhận định sau:
1. Sau khi kết hôn, quyền sử dụng đất mà mỗi bên vợ hoặc chồng được nhà nước giao là tài sản
chung của hai vợ chồng.
2. Trong một số trường hợp, khi tổ chức đăng ký kết hôn nhưng chỉ có một bên nam hoặc nữ, cơ
quan đăng ký kết hôn vẫn có thể tổ chức đăng ký kết hôn.
3. Khi vợ chồng tranh chấp về một tài sản có trong thời kỳ hôn nhân nếu họ chứng minh
được đó là tài sản riêng của mình thì tài sản đó được xác định là tài sản riêng. Trang 230.
Khối tài sản chung của 2 cá nhân là vơ chồng
4. Khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đến khi con
18 tuổi.
5. Khi ly hôn, nếu người trực tiếp nuôi con tự nguyện không yêu cầu cấp dưỡng, họ có đủ khả
năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì tòa án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.
6. Khi tài sản riêng của vợ, chồng được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó
là nguồn sống duy nhất của gia đình, thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải có sự thỏa thuận
bằng văn bản của hai vợ chồng.
tổng hợp đề thi môn luật hôn nhân gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp đề thi môn luật hôn nhân gia đình - Người đăng: Thanh Trúc Lưu Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
tổng hợp đề thi môn luật hôn nhân gia đình 9 10 551