Ktl-icon-tai-lieu

trắc địa đại cương

Được đăng lên bởi Vũ Ngọc Lợi
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC

LÊ HOÀNG SƠN

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Môn học cung cấp cho sinh viên các vấn
đề:
Kiến thức chung
Dụng cụ và các phép đo cơ bản
Thành lập bản đồ địa hình và mặt
cắt
Trắc địa ứng dụng

2

CHƯƠNG 1
QUẢ ĐẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN

3

1.1 HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC QUẢ ĐẤT
1.1.1 HÌNH DẠNG
Bề mặt trái đất thực có hình dạng lồi
lõm, gồ ghề, không có phương trình toán
học đặc trưng
71% bề mặt là mặt nước biển
29% bề mặt còn lại là mặt đất
Chọn mặt nước biển trung bình yên
tĩnh biểu thị cho hình dạng quả đất gọi là
mặt geoid.
4

Geoid là mặt nước biển trung bình ,
yên tĩnh, xuyên qua các hải đảo và lục địa
tạo thành mặt cong khép kín (mặt thủy
chuẩn quả đất)
Geoid

5

Đặc điểm của mặt Geoid
Là mặt đẳng thế.
Mặt geoid không có phương trình
toán học cụ thể.
Phương pháp tuyến trùng phương
dây dọi.
Công dụng của mặt Geoid
Xác định độ cao tuyệt đối của các
điểm trên bề mặt mặt đất.
Độ cao tuyệt đối của 1 điểm là
khoảng cách từ điểm đó đến mặt Geoid
theo phương dây dọi (H).
6

Việt Nam lấy mặt nước biển trung bình
tại trạm nghiệm triều ở Đồ Sơn, Hòn Dấu,
Hải Phòng làm mặt thủy chuẩn gốc (0m).
Các mặt thủy chuẩn không đi qua mặt
nước biển trung bình yên tĩnh gọi là mặt
thủy chuẩn quy ước. Độ cao xác định so với
các mặt này gọi là độ cao giả định (H’).
Do mặt geoid không có phương trình
bề mặt nên không thể xác định chính xác vị
trí các đối tượng mặt đất thông qua mặt
geoid.
7

1.1.2 KÍCH THƯỚC
Nhìn tổng quát thì mặt geoid có hình
dạng gần giống với mặt ellipsoid.
b
a

Geoid

O

Elippsoid

Độ
ellipsoid

dẹt

a b

a

8

PT của ellipsoid
Ellipsoid quả đất có các đặc tính sau:

*

đất.

Khối lượng ellip bằng khối lượng quả

*

Mặt phẳng xích đạo của ellipsoid
trùng với mặt phẳng xích đạo của quả đất.

*

Trọng tâm ellip trùng với trọng tâm
quả đất.
* Tổng bình phương độ lệch giữa
ellipsoid và qủa đất là cực tiểu
9

1.1.2 KÍCH THƯỚC
Kích thước các ellipsoid đã và đang sử
dụng tại Việt Nam:
Tác giả

Quốc Nă Bán kính
Bán kính Độ dẹt
α
gia
m lớn a (m) nhỏ b (m)
Krasovsk Liên 194
6.378.24
6.356.863 1/298,3
i
Xô
0 5
(cũ)
WGS 84 Hoa Kỳ 198
6.378.13
6.356.752 1/298,25
4 7
,3
7

Trong trường hợp gần đúng có thể xem
quả đất là mặt cầu có bán kính trung bình
R  6371km
10

1.2 CÁC HỆ TỌA ĐỘ DÙNG TRONG
TRẮC ĐỊA
1.2.1 Hệ tọa độ địa lý (,  ):
Kinh tuyến: giao tuyến của mặt phẳng
chứa trục quay của quả đất với quả đất.
Kinh tuyến gốc: kinh tuyến qua đài thiên
văn Greenwich (Anh quốc).
Vĩ tuyến: giao tuyến của mặt phẳng
vuông góc tr...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC
LÊ HOÀNG SƠN
trắc địa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc địa đại cương - Người đăng: Vũ Ngọc Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
trắc địa đại cương 9 10 893