Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sinh học lớp 8

Được đăng lên bởi Sắc Hồng Tôi Yêu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1. Vùng thính giác của vỏ não nằm ở:
a. Thuỳ trán
b. Thuỳ đỉnh
c. Thuỳ chẩm
d. Thuỳ thái dương
Câu 2. Chất xám nằm bên ngoài tạo thành vỏ của:
a. Trụ não
b. Hành não
c. Tiểu não
d. Cuống não.
Câu 3. Trong cơ thể cơ quan thực hiện bài tiết:
a. Ruột
b. Da
c. Phế quản
d. Gan.
Câu 4. Vai trò của thể thuỷ tinh:
a. Như một thấu kính phân kỳ.
b. Như một kính cận.
c. Như một thấu kính hội tụ.
d. Như một thấu kính lõm.
Câu 5. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
a. Thận, cầu thận, bóng đái
b. Thận, ống thận, bóng đái.
c. Thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái, bóng đái
d. Thận, bóng đái, ống đái
Câu 6. Các sản phẩm thải cần được bài tiết được phát sinh từ đâu?
a. Từ thận, phổi và da .
b. Từ phổi và da.
c. Từ quá trình trao đổi chất của tế bào và cơ thể .
d. Cả a,b,c .
Câu 7. Tế bào thụ cảm thị giác gồm 2 loại:
a. Tế bào nón và tế bào que.
b. Tế bào nón và tế bào hai cực.
c. Tế bào nón và tế bào thần kinh.
d. Tế bào nón và tế bào sắc tố.
Câu 8. Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là:
a. Lớp sắc tố
b. Lớp bì
c. Lớp mỡ dưới da
d. Tầng sừng.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1. Nêu các tật cận thị và viễn thị (nguyên nhân và cách khắc phục) ?
Câu 2. Da có đặc điểm cấu tạo nào phù hợp với chức năng bảo vệ? Tại sao phải thường xuyên giữ
gìn da sạch, tránh xây xát?
Câu 3. Đại não người tiến hóa hơn thú ở những đặc điểm nào?
Câu 4. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận?
ĐÁP ÁN SINH HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm
Câu 1
d

Câu 2
c

Câu 3
d

Câu 4
c

II. Tự luận (8 điểm)
Câu
Câu 1
(2điểm)

Câu 2
(2 điểm)

Câu 3
(2 điểm)

Câu 5
c

Câu 6
a

Câu 7
a

Câu 8
d

Đáp án

- Cận thị: là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần. Khắc phục : Đeo kính mặt lõm ( kính
phân kỳ hay kính cận). (1đ).
- Viễn thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa. Khắc phục : Đeo kính mặt lồi ( kính hội
tụ hay kính viễn). (1đ).
* Da có cấu tạo phù hợp với c/ng bảo vệ:
- Lớp biểu bì có tầng sừng, lớp bì có tuyến nhờn bảo vệ da K thấm nước. (0.5 đ)
-Tuyến mồ hôi có t/dụng diệt khuẩn bảo vệ da tránhVK gây bệnh. (0.25 đ)
- Lớp bì cấu tạo bởi các mô LK vá sợi đàn hồi tránh các t/động cơ học.(0.25đ)
* Ta phải giữ da sạch, không xây xát vì: (1đ).
- Da bẩn: là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
- Hạn chế khả năng diệt khuẩn của da và hoạt động của tuyến mồ hôi,T nhờn .
- Da bị xây xát: dễ nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu, uốn ván.
- Đại Não người tiến hóa hơn não thú:
- Đại não người rất phát triển và lớn nhất so các phần khác. (0.5 đ)
-Vỏ ...
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1. Vùng thính giác của vỏ não nằm ở:
a. Thuỳ trán b. Thuỳ đỉnh c. Thuỳ chẩm d. Thuỳ thái dương
Câu 2. Chất xám nằm bên ngoài tạo thành vỏ của:
a. Trụ não b. Hành não c. Tiểu não d. Cuống não.
Câu 3. Trong cơ thể cơ quan thực hiện bài tiết:
a. Ruột b. Da c. Phế quản d. Gan.
Câu 4. Vai trò của thể thuỷ tinh:
a. Như một thấu kính phân kỳ. b. Như một kính cận.
c. Như một thấu kính hội tụ. d. Như một thấu kính lõm.
Câu 5. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
a. Thận, cầu thận, bóng đái b. Thận, ống thận, bóng đái.
c. Thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái, bóng đái d. Thận, bóng đái, ống đái
Câu 6. Các sản phẩm thải cần được bài tiết được phát sinh từ đâu?
a. Từ thận, phổi và da . b. Từ phổi và da.
c. Từ quá trình trao đổi chất của tế bào và cơ thể . d. Cả a,b,c .
Câu 7. Tế bào thụ cảm thị giác gồm 2 loại:
a. Tế bào nón và tế bào que. b. Tế bào nón và tế bào hai cực.
c. Tế bào nón và tế bào thần kinh. d. Tế bào nón và tế bào sắc tố.
Câu 8. Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là:
a. Lớp sắc tố b. Lớp bì
c. Lớp mỡ dưới da d. Tầng sừng.
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1. Nêu các tật cận thị và viễn thị (nguyên nhân và cách khắc phục) ?
Câu 2. Da đặc điểm cấu tạo nào phù hợp với chức năng bảo vệ? Tại sao phải thường xuyên giữ
gìn da sạch, tránh xây xát?
Câu 3. Đại não người tiến hóa hơn thú ở những đặc điểm nào?
Câu 4. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận?
ĐÁP ÁN SINH HỌC 8
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
d c d c c a a d
II. Tự luận (8 điểm)
Câu Đáp án
Câu 1
(2điểm)
- Cận thị: là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần. Khắc phục : Đeo kính mặt lõm ( kính
phân kỳ hay kính cận). (1đ).
- Viễn thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa. Khắc phục : Đeo kính mặt lồi ( kính hội
tụ hay kính viễn). (1đ).
Câu 2
(2 điểm)
* Da có cấu tạo phù hợp với c/ng bảo vệ:
- Lớp biểu bì có tầng sừng, lớp bì có tuyến nhờn bảo vệ da K thấm nước. (0.5 đ)
-Tuyến mồ hôi có t/dụng diệt khuẩn bảo vệ da tránhVK gây bệnh. (0.25 đ)
- Lớp bì cấu tạo bởi các mô LK vá sợi đàn hồi tránh các t/động cơ học.(0.25đ)
* Ta phải giữ da sạch, không xây xát vì: (1đ).
- Da bẩn: là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
- Hạn chế khả năng diệt khuẩn của da và hoạt động của tuyến mồ hôi,T nhờn .
- Da bị xây xát: dễ nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu, uốn ván.
Câu 3
(2 điểm)
- Đại Não người tiến hóa hơn não thú:
- Đại não người rất phát triển và lớn nhất so các phần khác. (0.5 đ)
-Vỏ chất xám dày(2-4mm) có 6 lớp TB,bề mặt có nhiều khe dãnh làm tăng diện tích vỏ
1
Trắc nghiệm sinh học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm sinh học lớp 8 - Người đăng: Sắc Hồng Tôi Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm sinh học lớp 8 9 10 225