Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển Pháp Luật

Được đăng lên bởi lovely7777
Số trang: 306 trang   |   Lượt xem: 8325 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TỬ ĐIỂN PHÁP LUẬT
(CopyRight luatsulk@gmail.com)

A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TÊN LUẬT

TÊN LUẬT

1. Hiến Pháp 1992

2. Luật Người cao tuổi 2009

4. Luật An Toàn Thực Phẩm 2010

3. Luật Nhà ở 2005
5. Luật Nuôi con nuôi 2010

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2008
7. Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và
UBND 2004
10. Luật Bảo hiểm xã hội 2006
13. Luật Bảo Hiểm Y Tế 2009

8. Luật Phá Sản 2004
9. Luật Phòng cháy chữa cháy 2001
11. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007
12. Luật Phòng, chống Ma túy 2000 – SDDBS 2008
14. Luật Phòng, chống tham nhũng 2005-2012
(Full)

15. Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Giáo dục Trẻ Em
2004

16. Luật Quản lý nợ công 2009

17. Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
2010

18. Luật Quản lý tài sản Nhà nước 2010

19. Luật Bầu cử đại biểu HĐND 20032010(Full-đầy đủ)
20. Luật Bầu cử đại biểu QH 2001-2010 (Fullđầy đủ)

21. Luật Quản lý Thuế 2006

22. Luật Biển 2012

23. Luật Quảng cáo 2012

24. Luật Bình Đẳng Giới 2006

25. Luật Quốc Tịch Việt Nam 2008

26. Luật Các tổ chức tín dụng 2010

27. Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009

28. Luật Cán Bộ, Công Chức 2008

29. Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
1999
30. - SĐBS 2008

31. Luật Cạnh Tranh 2004

32. Luật Sở hữu trí tuệ 2005-SĐBS 2009

33. Luật Công An Nhân Dân 2005

34. Luật Thanh tra 2010

35. Luật Công Chứng, Chứng Thực 2006

36. Luật Thi Hành Án Dân Sự 2008

37. Luật Công Đoàn 2012

38. Luật Thi hành án hình sự 2010

39. Luật Công nghệ thông tin 2006

40. Luật Thủ Đô 2013

41. Luật Cư Trú 2006

42. Luật Thuế Bảo vệ Môi trường 2010

43. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007

44. Luật Thuế Gía Trị Gia Tăng 2008- SĐBS 2013
Luật Thuế GTGT đầy đủ (Full)

45. Luật Chứng khoán 2006 – SĐBS 2010
Luật Chứng khoán đầy đủ (Full)

46. Luật Thuế Tài Nguyên 2009

47. Luật Chuyển giao công nghệ 2006

48. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007- SĐBS 2012
Luật thuế TNCN đầy đủ (Full)

49. Luật Dân quân tự vệ năm 2009

50. Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2008
- SĐBS 2013
Luật Thuế TNDN đầy đủ (Full)

51. Luật Dân Sự 2005

52. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

53. Luật Dạy nghề 2006

54. Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt 2008

55. Luật Di sản văn hóa sửa đổi 2009
56. Luật Doanh nghiệp 2005

57. Luật Thuế Xuất nhập khẩu 2005

58. Luật Đặc Xá 2007
59. Luật Đất Đai 2003

60. Luật Thủy sản 2003

61. Luật Đầu Tư 2005

62. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005

63. Luật Đê điều 2006

64. Luật Thương mại 2005

65. Luật Điện ảnh 2006-SĐBS 2009

66. Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại 2011

67....
TỬ ĐIỂN PHÁP LUẬT
(CopyRight luatsulk@gmail.com)
A
B
C
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z
TÊN LUẬT
TÊN LUẬT
1. Hiến Pháp 1992
2. Luật Người cao tuổi 2009
3. Luật Nhà ở 2005
4. Luật An Toàn Thực Phẩm 2010
5. Luật Nuôi con nuôi 2010
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2008
7. Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và
UBND 2004
8. Luật Phá Sản 2004
9. Luật Phòng cháy chữa cháy 2001
10. Luật Bảo hiểm xã hội 2006
11. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007
12. Luật Phòng, chống Ma túy 2000 SDDBS 2008
13. Luật Bảo Hiểm Y Tế 2009
14. Luật Phòng, chống tham nhũng 2005-2012
(Full)
15. Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Giáo dục Trẻ Em
2004
16. Luật Quản lý nợ công 2009
17. Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
2010
18. Luật Quản lý tài sản Nhà nước 2010
19. Luật Bầu cử đại biểu HĐND 2003-
2010(Full-đầy đủ)
20. Luật Bầu cử đại biểu QH 2001-2010 (Full-
đầy đủ)
21. Luật Quản lý Thuế 2006
22. Luật Biển 2012
23. Luật Quảng cáo 2012
24. Luật Bình Đẳng Giới 2006
25. Luật Quốc Tịch Việt Nam 2008
26. Luật Các tổ chức tín dụng 2010
27. Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009
28. Luật Cán Bộ, Công Chức 2008
29. Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
1999
30. - SĐBS 2008
31. Luật Cạnh Tranh 2004
32. Luật Sở hữu trí tuệ 2005-SĐBS 2009
33. Luật Công An Nhân Dân 2005
34. Luật Thanh tra 2010
35. Luật Công Chứng, Chứng Thực 2006
36. Luật Thi Hành Án Dân Sự 2008
37. Luật Công Đoàn 2012
38. Luật Thi hành án hình sự 2010
39. Luật Công nghệ thông tin 2006
40. Luật Thủ Đô 2013
41. Luật Cư Trú 2006
42. Luật Thuế Bảo vệ Môi trường 2010
43. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007
44. Luật Thuế Gía Trị Gia Tăng 2008- SĐBS 2013
Luật Thuế GTGT đầy đủ (Full)
45. Luật Chứng khoán 2006 – SĐBS 2010
Luật Chứng khoán đầy đủ (Full)
46. Luật Thuế Tài Nguyên 2009
47. Luật Chuyển giao công nghệ 2006
48. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007- SĐBS 2012
Luật thuế TNCN đầy đủ (Full)
Từ điển Pháp Luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển Pháp Luật - Người đăng: lovely7777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
306 Vietnamese
Từ điển Pháp Luật 9 10 644