Ktl-icon-tai-lieu

Tủ thuốc cho Linh Hồn

Được đăng lên bởi Chân Đất Trần
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
|

OSHO

OSHO

Tủ thuốc
cho linh hồn

Pharmacy
for the Soul

Sự sáng suốt về cách sống mới

Insights for a New Way of Living

HÀ NỘI 5/2006
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION

|

|

TỦ THUỐC CHO LINH HỒN
Copyright  2000 by Osho International Foundation, Switzerland.

2006 Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin giữ bản quyền.
Xuất bản lần thứ nhất: 2006

OSHO là thương hiệu đã đăng kí của Osho International
Foundation, được dùng theo giấy phép/cấp phép.

|

|
Chương 3: Nghệ thuật của trái tim ........................................... 53
Nuôi dưỡng tiềm năng tình yêu của bạn .................................. 53
Vui vẻ của việc yêu .............................................................. 57
Mở cánh hoa của trái tim ...................................................... 58
Để yêu giống như thở .......................................................... 59
Hơi thở của người yêu ......................................................... 61
Khi hai hơi thở là một ........................................................... 62
Cầm tay một cách có ý thức ................................................. 63
Nhìn với con mắt của tình yêu ............................................. 64
Rơi vào tình yêu với chính mình .......................................... 64

Mục lục
Chương 1: Thảnh thơi................................................................. 1
Buông bỏ căng thẳng qua Xả và Thảnh thơi ............................. 1
Làm tan biến áo giáp ............................................................. 4
Rơi tự do ................................................................................ 6
Làm thông họng ..................................................................... 7
Thảnh thơi bụng ................................................................... 10
Nhảy múa như cây cối ......................................................... 11
Căng thẳng trước, rồi thảnh thơi trong giấc ngủ .................. 12
Im lặng vô âm ...................................................................... 12
Luồng năng lượng ............................................................... 14
Đổi kênh năng lượng dục .................................................... 17
Người cắn móng tay vô danh .............................................. 18
Nói có! .................................................................................. 10
Cười xua rắc rối của bạn đi ................................................. 22

Chương 4: Trở nên biết mình ..............
|
|
OSHO
T thuc
cho linh hn
S sáng sut v cách sng mi
HÀ NI 5/2006
OSHO
Pharmacy
for the Soul
Insights for a New Way of Living
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
Tủ thuốc cho Linh Hồn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tủ thuốc cho Linh Hồn - Người đăng: Chân Đất Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Tủ thuốc cho Linh Hồn 9 10 503