Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2010 - 2011

Được đăng lên bởi Phạm Đăng Khoa
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1749 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN
PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2010 - 2011

Bài 1.
1/ Giải phương trình

x  2 x  1  x  3  4 x 1  1 .

2/ Giải phương trình với ẩn số thực 1  x  6  x  5  2 x
(Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Long)
5

4

3

2

Bài 2. Giải phương trình x  x  x  11x  25 x  14  0
(Đề thi HSG tỉnh Đồng Nai)
 2 x  2 y  4
Bài 3. Giải hệ phương trình 
 2 x  5  2 y  5  6

(Đề HSG Bà Rịa Vũng Tàu)

1
 x   x  y 3  3
y

Bài 4. Giải hệ phương trình sau 
2 x  y  1  8

y

(Đề thi HSG Hải Phòng, bảng A)

4 x 2  y 4  4 xy 3  1
Bài 5. Giải hệ phương trình  2
2
4 x  2 y  4 xy  2
(Đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng)
4
 x  5 y  6
Bài 6. Giải hệ phương trình trên tập số thực  2 2
 x y  5 x  6

(Đề thi chọn đội tuyển Đồng Nai)
1

3
2y

 x2  y 2  1  x  1
Bài 7. Giải hệ phương trình 
x2  y2  2x  4

y
(Đề thi HSG Hà Tĩnh)
Bài 8. Giải phương trình

3

x  6  x2  7  x  1
(Đề thi chọn đội tuyển Lâm Đồng)

 x  x  y  1  1
Bài 9. Giải hệ phương trình 
2
2
 y  x  2 y x  y x  0
(Đề thi HSG tỉnh Quảng Bình)
Bài 10.
1/ Giải bất phương trình ( x 2  4 x) 2 x 2  3 x  2  0 .
 xy  y 2  x  7 y

2/ Giải hệ phương trình sau  x 2
 y  x  12


(Đề thi HSG Điện Biên)

 x 6  y 8  z10  1
Bài 11. Giải hệ bất phương trình  2007
.
2009
2011
 x  y  z  1
(Đề thi chọn đội tuyển Bình Định)
Bài 12.
1/ Giải phương trình

x 1
1
 x
2
x 1  3  x

 x 2  x  2 y
2/ Giải hệ phương trình  2
 y  y  2 x
(Đề thi HSG tỉnh Bến Tre)
2

Bài 13.
1/ Giải phương trình x 2  4 x  3  x  5 .
2/ Giải phương trình x 3  x 2  3x  1  2 x  2 trên [2, 2]
(Đề thi HSG tỉnh Long An)
 1
y 2 x
 
2

y
Bài 14. Giải hệ phương trình sau  x x

2
2
 y ( x  1  1)  3 x  3

(Đề chọn đội tuyển trường Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định).

2 x 2 y  3 xy  4 x 2  9 y
Bài 15. Giải hệ phương trình sau 
2
7 y  6  2 x  9 x
(Đề thi chọn đội tuyển Nha Trang, Khánh Hòa)
Bài 16.
1/ Giải phương trình x  2 7  x  2 x  1   x 2  8 x  7  1
2 2 x  y  3  2 x  y
2/ Giải hệ phương trình 
3
 x  6  1  y  4

(Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc)
Bài 17. Giải phương trình sau x 4  2 x 3  2 x 2  2 x  1  ( x 3  x)

1  x2
x
(Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh)

Bài 18. Giải phương trình 2 sin 2 x  3 2 sin x  2 cos x  5  0 .
(Đề thi chọn đội tuyển trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi)
Bài 19.
1/ Giải phương trình x  4  x 2  2  x 4  x 2 .
3

2
2
2 y...
1
TUYN CHN CÁC BÀI TOÁN
PHƯƠNG TRÌNH, H PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
TRONG Đ THI HC SINH GII CÁC TNH, THÀNH PH
M HỌC 2010 - 2011
Bài 1.
1/ Gii phương trình
2 1 3 4 1 1
x x x x
.
2/ Gii phương trình vi n s thc
1 6 5 2
x x x
(Đề thi HSG tnh Vĩnh Long)
Bài 2. Gii phương trình
5 4 3 2
11 25 14 0
x x x x x
(Đề thi HSG tnh Đng Nai)
Bài 3. Gii h phương trình
2 2 4
2 5 2 5 6
x y
x y
(Đề HSG Ra Vũng Tàu)
Bài 4. Gii h phương trình sau
1
3 3
1
2 8
x x y
y
x y
y
(Đề thi HSG Hi Phòng, bng A)
Bài 5. Gii h phương trình
2 4 3
2 2
4 4 1
4 2 4 2
x y xy
x y xy
(Đề thi HSG tnh Lâm Đng)
Bài 6. Gii h phương trình trên tp s thc
4
2 2
5 6
5 6
x y
x y x
(Đề thi chn đi tuyn Đng Nai)
TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2010 - 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2010 - 2011 - Người đăng: Phạm Đăng Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2010 - 2011 9 10 728