Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng tâm lý học xã hội vào xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám

Được đăng lên bởi anhtuan052013
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 8477 lần   |   Lượt tải: 31 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
LỚP: CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ GIÁO DỤC – 2013

Đề tài:
Ứng dụng tâm lý học xã hội vào xây dựng tập thể sư phạm vững
mạnh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám

HỌ VÀ TÊN: TRẦN QUỐC TOẢN
Đơn vị công tác: Trường THPT Hoàng Hoa Thám – Gia Lai.

1

A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Lý do chọn đề tài: Sau môn học tâm lý học, bản thân đã lĩnh hội và tiếp thu nhiều
kinh nghiệm quản lý cho mình. Mặt khác để viết đề tài này bản thân còn có những lý do
sau:
* Lý do khách quan.
- Công tác quản lý trường học nói chung và quản lý trường THPT nói riêng, Trong
đó gồm có yếu tô ́quản lý: như quản lý CSVC, phương tiện kĩ thuật, quản lý tài chính…
nhưng yếu tố quản lý con người được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quản
lý, do đó đòi hỏi người quản lý cần phải có những biện pháp khéo léo và kinh nghiệm.
- Đội ngũ CB-GV-NV trong trường là tập thể sư phạm, là những người trực tiếp đảm
nhận công tác chăm sóc và giảng dạy trẻ. Chính tập thể sư phạm quyết định chất lượng
nuôi dạy trẻ trong nhà trường đặt biệt là trường bán trú. Đây là lực lượng chủ yếu góp
phần thực hiện mục tiêu của giáo dục THPT là: “ Hình thành những cơ sở về nhân cách
của con người việt Nam XHCN ”. Để tạo ra một nhân cách ổn định bền vững ban đầu
cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, và cũng là mục tiêu của
giáo dục THPT là một trong những nội dung trọng tâm của Ngành Giáo dục - Đào tạo
theo chủ đề “ Mỗi thầy, cô là một tấm gương tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào“
Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Vì thế việc xây dựng đội ngũ vững mạnh, tạo sự thân thiện trong trường học là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành GD-ĐT và đặt biệt là chú trọng đến tư cách
đạo đức của người nhà giáo.
- Việc nhận thức được tầm quan trọng của đạo đức nguời CB-GV-NV ảnh hưởng
nhiều đến chất lượng nuôi dạy và cơ sở trẻ ở trường .
Do vậy trong công tác quản lý, người Hiệu trưởng –Hoặt PHT phải đặt biệt chú
trọng đến nhiệm vụ xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, phải tác động bồi dưỡng, thúc
đẩy tập thể sư phạm của đơn vị mình phụ trách, phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, với
tình hình đội ngũ CB-GV phổ thông hiện nay vẫn còn nhiều bất cập về số lượng, chất
lượng. Đặt biệt là với các trường thuộc vùng nông thôn, điều kiện kinh tế còn nhiều khó
khăn, trình độ dân trí chưa cao, việc ...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
LỚP: CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ GIÁO DỤC – 2013
Đề tài:
Ứng dụng tâm lý học xã hội vào xây dựng tập thể sư phạm vững
mạnh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám
HỌ VÀ TÊN: TRẦN QUỐC TOẢN
Đơn vị công tác: Trường THPT Hoàng Hoa Thám – Gia Lai.
Ứng dụng tâm lý học xã hội vào xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng tâm lý học xã hội vào xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám - Người đăng: anhtuan052013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ứng dụng tâm lý học xã hội vào xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám 9 10 705