Ktl-icon-tai-lieu

UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
176.

Các yếu tố nguy cơ trong ung thư đại-trực tràng là:
A. Chế độ ăn nhiều thịt nhiều mỡ và ít xơ
B. Chế đọ ăn nhiều xơ nhưng ít thịt và ít mỡ
C. Mắc các bệnh được xem là tiền ung thư như polýp đại-trực tràng, viêm
loét đại-trực Tràng
D. A và C đúng
E. B và C đúng
177. Các tổn thương tiền ung thư trong ung thư đại-trực tràng là:
A. U nhú (Papilloma) đại-trực tràng
B. Polýp đại-trực tràng
C. Viêm loét đại-trực tràng chảy máu
D. A và C đúng
E. A, B và C đúng
178. Về mặt vi thể, ung thư đại-trực tràng thường gặp nhất là loại:
A. Ung thư biểu mô tuyến
B. Ung thư tổ chức liên kết
C. Carcinoid
D. Ung thư có nguồn gốc tổ chức cơ trơn thành đại tràng
E. Tất cả đều sai
179. Điểm khác biệt quan trọng nhất về mặt giải phẫu bệnh giữa ung thư ống hậu
môn và ung thư đại-trực tràng là:
A. Ung thư đại-trực tràng chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến, còn ung thư
ống hậu môn chủ yếu là ung thư biểu bì
B. Ung thư đại tràng chủ yếu là ung thư mô liên kết, còn ung thư ống hậu
môn chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến
C. Ung thư ống hậu môn chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến biệt hoá tốt còn
ung thư đaiû tràng chủ yếu là dạng ung thu biêu mô tuyến kém biệt hoá
D. Ung thu đaị tràng chủ yếu là ung thu biểu bì, còn ung thư ống hậu môn
chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến
E. Tất cả đều sai
180. Kể các dạng tổn thương đại thể của ung thư đại- trực tràng:
A. U dạng sùi
B. Loét
C. Thâm nhiễm chít hẹp
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
181.
Triệu chứng chủ yếu của ung thư đại tràng phải là:
A. Tắc ruột
B. Bán tắc ruột
C. Rối loạn tiêu hoá
D. A và C đúng
E. B và C đúng
182.
Triệu chứng chủ yếu của ung thư đại tràng trái là:
A. Tắc ruột
B. Bán tắc ruột

C. Rối loạn tiêu hoá
D. A và C đúng
E. A và B đúng
183.
Các chất chỉ điểm ung thư trong huyết thanh thường dùng
trong ung thư đại tràng là:
0 A. ACE
1 B. AFP
2 C. CA 19-9
3 D. A và C đúng
4 E. Tất cả đều đúng
184.
Định lượng kháng nguyên ACE rất có ý nghĩa trong:
A. Chẩn đoán ung thư đại tràng
B. Tiên lượng ung thư đại tràng nếu nồng độ trong huyết thanh cao
C. Theo dõi tái phát ung thư đại-trực tràng
D. Câu A và B đúng
E. Câu A và C đúng
185.
Các biến chứng của ung thư đại-trực tràng là:
A. Tắc ruột
B. Thủng gây viêm phúc mạc
C. Vỡ đại tràng theo định luật La Place
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
186.
Chẩn đoán chắc chắn ung thư đại-trực tràng dựa vào:
A. Lâm sàng
B. Lâm sàng và X quang
C. Lâm sàng và nội soi đại tràng
D. Nội soi đại-trực tràng
E. Sinh thiết và giải phẫu bệnh tổn thương
187. Phương pháp chẩn đoán hình ảnh được ưu ...
UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
176. Các yếu tố nguy cơ trong ung thư đại-trực tràng là:
A. Chế độ ăn nhiều thịt nhiều mỡ và ít xơ
B. Chế đọ ăn nhiều xơ nhưng ít thịt và ít mỡ
C. Mắc các bệnh được xem tiền ung thư như polýp đại-trực tràng, viêm
loét đại-trực Tràng
D. A và C đúng
E. B và C đúng
177. Các tổn thương tiền ung thư trong ung thư đại-trực tràng là:
A. U nhú (Papilloma) đại-trực tràng
B. Polýp đại-trực tràng
C. Viêm loét đại-trực tràng chảy máu
D. A và C đúng
E. A, B và C đúng
178. Về mặt vi thể, ung thư đại-trực tràng thường gặp nhất là loại:
A. Ung thư biểu mô tuyến
B. Ung thư tổ chức liên kết
C. Carcinoid
D. Ung thư có nguồn gốc tổ chức cơ trơn thành đại tràng
E. Tất cả đều sai
179. Điểm khác biệt quan trọng nhất về mặt giải phẫu bệnh giữa ung thưng hậu
môn và ung thư đại-trực tràng là:
A. Ung thư đại-trực tràng chủ yếu ung thư biểu tuyến, còn ung thư
ống hậu môn chủ yếu là ung thư biểu bì
B. Ung thư đại tràng ch yếu là ung thư mô liên kết, còn ung thư ống hậu
môn chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến
C. Ung thư ống hậu môn chủ yếu ung thư biểu tuyến biệt hoá tốt còn
ung thư đaiû tràng chủ yếu là dạng ung thu biêu mô tuyến kém biệt hoá
D. Ung thu đaị tràng chủ yếu ung thu biểu bì, n ung thư ống hậu n
chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến
E. Tất cả đều sai
180. Kể các dạng tổn thương đại thể của ung thư đại- trực tràng:
A. U dạng sùi
B. Loét
C. Thâm nhiễm chít hẹp
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
181. Triệu chứng chủ yếu của ung thư đại tràng phải là:
A. Tắc ruột
B. Bán tắc ruột
C. Rối loạn tiêu hoá
D. A và C đúng
E. B và C đúng
182. Triệu chứng chủ yếu của ung thư đại tràng trái là:
A. Tắc ruột
B. Bán tắc ruột
UNG THƯ ĐẠI TRÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
UNG THƯ ĐẠI TRÀNG - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 9 10 724