Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học

Được đăng lên bởi Tien Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ccccccccccccc
LOGO
1
CHƯƠNG 8CHƯƠNG 8--5: 5:
TÍNH CHẤT QUANG CỦA VT LIỆUTÍNH CHẤT QUANG CỦA VT LIỆU
CHƯƠNG 8CHƯƠNG 8--5: 5:
TÍNH CHẤT QUANG CỦA VT LIỆUTÍNH CHẤT QUANG CỦA VT LIỆU
TS. Nguyễn Quang Long & ThS. Nguyễn Văn Dũng
2
Ánh sáng được phát ra từ các vật liệu (nguồn sáng) như:
Ánh sáng trắng từ mặt trời
Ánh sáng phát ra từ đám cháy
Ánh sáng phát ra từ đèn tròn
Ánh sáng vàng phát ra từ đèn natri
Ánh sáng từ phản ứng hóa học
Ánh sáng từ sinh vật
3
Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ (electromagnetic radiation).
Ánh sáng các bức xạ dạng sóng (wave) các lượng tử
(photon) dạng hạt (particle) được phát ra từ vật liệu.
Vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học - Người đăng: Tien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Vật liệu học 9 10 791