Ktl-icon-tai-lieu

Vi phạm pháp luật

Được đăng lên bởi tam-vo1
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 11. VI PHẠM PHÁP LUẬT
VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
I.

Khái niệm

1. Khái niệm vi phạm pháp luật
Pháp luật được ban hành nhà nước mong muốn nó được thực hiện một
cách nghiêm chỉnh trong cuộc sống để điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng
các quan hệ xã hội phát triển theo định hướng nhất định, bảo vệ lợi ích của
nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mặt khác, đa số các cá
nhân, tổ chức trong xã hội đều thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy
định của pháp luật.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau trong xã hội vẫn thường xảy ra
những vụ việc như trộm cắp, giết người, thu thập tin tức tình báo, hoạt động
phá hoại cơ sở vật chất, phương tiện, công trình quan trọng về an ninh quốc
gia, hoạt động trốn thuế của các ca sĩ... Những hành vi nêu trên sẽ được
nghiên cứu một cách chi tiết trong từng ngành luật cụ thể. Tuy nhiên dưới góc
độ chung nhất, khoa học pháp lý gọi đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vậy vi
phạm pháp luật là gì? Những dấu hiệu để nhận biết hành vi vi phạm pháp luật,
cấu thành vi phạm pháp luật và hậu quả của nó... Sẽ được nghiên cứu toàn
diện trong bài vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng
lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật
bảo vệ.
Từ khái niệm, chúng ta rút ra được những dấu hiệu của vi phạm pháp
luật:
- Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con người
- Hành vi trái pháp luật, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp
luật bảo vệ
- Hành vi phải có lỗi.
- Hành vi do chủ thể thực hiện phải có lỗi
- Chủ thể thực hiện hành vi phải có năng lực chủ thể.
1

a. Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của chủ thể.
- Hành vi xác định của chủ thể là cách thức xử sự của chủ thể trong
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà con người có thể nhận biết được. Hành vi có
thể được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Ví dụ hành
vi lôi kéo người khác tham gia tổ chức chống chính quyền nhân dân, lôi kéo
người khác trốn đi nước ngoài là hành vi thực hiện dưới dạng hành động;
hành vi không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
thể hiện dưới dạng không hành động.
- Hành vi phải nguy hiểm hoặc chứa đựng khả năng nguy hiểm cho xã
hội. Tức là, hành vi đó gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho các quan hệ
xã hội. Chẳng hạn, hành vi giết người là nguy hiểm xâm phạm đến tính mạng,
hành vi đe doạ giết người là hành vi chứa đựng khả năng gây nguy hiểm.
Vấn đề đặt ra: tại sao vi phạm pháp luật phải là hành vi?...
BÀI 11. VI PHẠM PHÁP LUẬT
VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
I. Khái niệm
1. Khái niệm vi phạm pháp luật
Pháp luật được ban hành nhà nước mong muốn được thực hiện một
cách nghiêm chỉnh trong cuộc sống để điều chỉnh c quan hệ hội, hướng
các quan hệ hội phát triển theo định hướng nhất định, bảo vệ lợi ích của
nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Mặt khác, đa số các
nhân, tổ chức trong hội đều thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh các quy
định của pháp luật.
Tuy nhiên, nhiều do khác nhau trong hội vẫn thường xảy ra
những vụ việc như trộm cắp, giết người, thu thập tin tức tình báo, hoạt động
phá hoại sở vật chất, phương tiện, công trình quan trọng về an ninh quốc
gia, hoạt động trốn thuế của các ca sĩ... Những hành vi nêu trên sẽ được
nghiên cứu một cách chi tiết trong từng ngành luật cụ thể. Tuy nhiên dưới góc
độ chung nhất, khoa học pháp gọi đó hành vi vi phạm pháp luật. Vậy vi
phạm pháp luật là gì? Những dấu hiệu để nhận biết hành vi vi phạm pháp luật,
cấu thành vi phạm pháp luật hậu quả của ... Sẽ được nghiên cứu toàn
diện trong bài vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, lỗi, do chủ thể năng
lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật
bảo vệ.
Từ khái niệm, chúng ta rút ra được những dấu hiệu của vi phạm pháp
luật:
- Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con người
- Hành vi trái pháp luật, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp
luật bảo vệ
- Hành vi phải có lỗi.
- Hành vi do chủ thể thực hiện phải có lỗi
- Chủ thể thực hiện hành vi phải có năng lực chủ thể.
1
Vi phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi phạm pháp luật - Người đăng: tam-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vi phạm pháp luật 9 10 90