Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh môi trường

Được đăng lên bởi liemt112
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp: DH08DL- Nhóm II.1

Ứng dụng của VSV trong sản xuất phân bón

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
\	[

Báo cáo chuyên đề

Vi Sinh Môi Trường

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG
SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH

Người thực hiện: Nhóm 2.1, DH08DL

09, 2009

-Trang 1-

Lớp: DH08DL- Nhóm II.1

Ứng dụng của VSV trong sản xuất phân bón

Chương I: ĐẶT VẤN ĐỀ
¾ Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngành nông nghiệp cũng đã
có những thay đổi rất đáng kể. Nhiều máy móc tiên tiến, công nghệ trồng trọt,
giống mới…ra đời, đã đáp ứng kịp với những nhu cầu ngày càng cao. Việt Nam là
nước nông nghiệp nên phân bón và giống có thể xem là 2 yếu tố có tính quyết định
đến năng suất và chất lượng. Nhiều nơi, do sử dụng quá mức cần thiết các loại phân
bón và thuốc trừ sâu hoá học làm cho đất canh tác bị bạc màu đi rất nhanh chóng.
¾ Ngoài ra,những ảnh hưởng của phát triển Nông Nghiệp theo hướng CNHHĐH cũng góp phần làm cho diện tích đất nông nghiệp ngày một giảm đi, trong khi
đó dân số tiếp tục tăng lên,nhu cầu về nhà ở ngày càng nhiều,nếu chúng ta không có
quy hoạch và quản lý tốt thì diện tích đất màu mỡ sẽ mất đi nhanh chóng.
¾ Mặt khác,mưa nhiều và tập trung làm cho đất trở nên xói mòn, rửa trôi khá
nhanh,đất dễ bị suy thoái, cạn kiệt dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc khai thác và sử
dụng quá mức cũng như chế độ cach tác không hợp lý cũng dẫn đến tình trạng sa
mạc hóa
¾ Do nhu cầu xã hội ngày càng phát triển cao đòi hỏi con người sử dụng nhiều
biện pháp khác nhau để tăng năng suất sản lượng sản phẩm. Những hoạt động nhằm
mục đích kinh tế này cũng là nguyên nhân cơ bản làm ô nhiễm môi trường.
¾ Mặt khác,ngành nông nghiệp ở việt nam hiện nay chủ yếu sử dụng phân bón
hóa học,vì thế dư lượng các chất hóa học trong các loại phân này gây ô nhiễm môi
trường đất,môi trường nước và ảnh hưởng nhiều đến sinh vật cũng như con người.
¾ Vậy làm thế nào để trả lại độ phì nhiêu cho đất?
Đó là sử dụng sản phẩm phân hữu cơ vi sinh vật đa chủng chế biến từ các nguồn
khác nhau, đây chính là giải pháp hay nhất hiện nay có thể giải quyết được các vấn
đề trên. Phân bón vi sinh dựa vào các chủng vi sinh vật sẽ phân giải các chất hữu cơ
trong bùn, phế thải, rác thải, phế phẩm công nông nghiệp,…. tạo ra sinh khổi,sinh
khối này rất tốt cho cây cũng như cho đất,giúp cải tạo làm đất tơi xốp.Vả lại với
mức sống trung bình của một người nông dân hiện nay không thể dùng các loại
phân bón cho cây trồng với giá cả cao như vậy, sự ra đời của phân vi sinh đã đáp
ứng được mong muốn của ngườ...
Lp: DH08DL- Nhóm II.1 ng dng ca VSV trong sn xut phân bón
-Trang 1-
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
\[
Báo cáo chuyên đề
Vi Sinh Môi Trường
NG DNG VI SINH VT TRONG
SN XUT PHÂN BÓN VI SINH
Người thc hin: Nhóm 2.1, DH08DL
09, 2009
Vi sinh môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh môi trường - Người đăng: liemt112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Vi sinh môi trường 9 10 149