Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

CHƯƠNG 2:

KẾ TOÁN THUẾ
TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Thủy
Bộ môn kế toán­ Khoa kinh tế

LOGO

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế
a. Khái niệm: Thuế TTĐB là loại thuế gián thu đánh vào
hoạt động tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt trong
danh mục Nhà nước quy định.

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế
b. Mục đích áp dụng:

-Động viên một phần thu nhập cho ngân sách
-Thực hiện quản lý Nhà nước đối với một số hàng hóa, dịch
vụ đặc biệt

-Hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dv được coi là đặc
biệt

-Điều tiết thu nhập của người tiêu dùng, thực hiện công bằng
trong phân phối thu nhập

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế
c. Đặc điểm của thuế TTĐB:

-Thuế TTĐB là loại thuế một giai đoạn
-Danh mục các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế không nhiều và có thể
thay đổi phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, chính
sách định hướng tiêu dùng và mức sống của dân cư

-Thuế suất cao

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế
a. Đối tượng nộp thuế:
Các tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh
doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế
b. Đối tượng chịu thuế:

•Thuốc lá điếu, xì gà
•Rượu;
•Bia
•Xe ô tô dưới 24 chỗ
•Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên
125cm3;

•Tàu bay, du thuyền
•Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế
b. Đối tượng chịu thuế:

•Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU Bài lá;
•Vàng mã, hàng mã
•Kinh doanh vũ trường, massage, karaoke
•Kinh doanh casino, trò chơi bằng máy jackpot
•Kinh doanh giải trí có đặt cược
•Kinh doanh golf
•Kinh doanh xổ số

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế

Thuế TTĐB
phải nộp

=

Giá tính thuế
TTĐB

x

Thuế suất
thuế TTĐB

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế

Giá tính thuế TTĐB =

Giá bán chưa có thuế GTGT
1 + thuế suất thuế TTĐB

KẾ TOÁN THUẾ TTĐB
2.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TTĐB
2.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Ví dụ 1: Cơ sở sản xuất X sản xuất sản phẩm A( A là hàng
hóa chịu thuế TTĐB), giá bán 1 sản phẩm A chưa thuế
GTGT là 130.0...
Ging viên: Nguyn Ngc Thy
B môn kế toán- Khoa kinh tế
LOGO
TR NG Đ I H C CÔNG NGH V N XUÂNƯỜ
CHƯ ƠNG 2:
K TOÁN THU
TIÊU TH Đ C BI T
Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy 9 10 787