Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thuế - Chương 6

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

LOGO

CHƯƠNG 6:

KẾ TOÁN THUẾ
THU NHẬP CÁ NHÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Bộ môn kế toán­ Khoa kinh tế

KẾ TOÁN THUẾ TNCN
6.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNCN
6.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế
a. Khái niệm: Thuế TNCN là loại thuế trực thu, thu trực
tiếp trên thu nhập nhận được của cá nhân trong một khoảng
thời gian nhất định, thường là một năm hoặc từng lần phát
sinh

KẾ TOÁN THUẾ TNCN
6.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNCN
6.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế
b. Mục đích áp dụng:
-Thực hiện công bằng xã hội: Với thuế suất lũy tiến từng
phần, cá nhân có thu nhập đến mức chịu thuế mới nộp thuế, và
thu nhập càng cao thì thuế suất càng cao
-Tạo lập nguồn tài chính cho ngân sách Nhà nước: Thuế TNCN
có diện chịu thuế rộng, cùng với sự phát triển kinh tế thu nhập
của cá nhân trong xã hội ngày càng tăng và khả năng huy động
thuế ngày càng lớn

KẾ TOÁN THUẾ TNCN
6.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNCN
6.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế
-Công dân VN ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước
ngoài có thu nhập
-Cá nhân là người không mang quốc tịch VN nhưng định cư không
thời hạn ở VN có thu nhập
-Cá nhân nước ngoài hành nghề tại VN

KẾ TOÁN THUẾ TNCN
6.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNCN
6.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư
trú

Thuế TNCN
phải nộp

=

Thu nhập
tính thuế

x

Thuế suất
thuế TNCN

KẾ TOÁN THUẾ TNCN
6.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNCN
6.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú

Thu nhập
tính thuế

=

Thu nhập
chịu thuế

_

Các khoản
giảm trừ

KẾ TOÁN THUẾ TNCN
6.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNCN
6.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú
a) Các khoản thu nhập chịu thuế:
-Thu nhập từ kinh doanh
-Thu nhập từ tiền lương, tiền công
-Thu nhập từ đầu tư vốn
-Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản
-Thu nhập từ trúng thưởng
-Thu nhập từ bản quyền
-Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
-Thu nhập từ nhận thừa kế
-Thu nhập từ nhận quà tặng

...
Ging viên: Nguyn Th Ngc Thy
B môn kế toán- Khoa kinh tế
LOGO
TR NG Đ I H C CÔNG NGH V N XUÂNƯỜ
CHƯ ƠNG 6:
K TOÁN THU
THU NH P CÁ NHÂN
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 6 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 6 9 10 986