Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 2- Phạm Quỳnh Như

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyên lý kế toán

Khoa Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

3.1. Tính giá hàng tồn kho

Hàng tồn kho là các loại vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, phần
lớn đang dự trữ trong kho, một số còn đang đi đường, chuẩn bị để dùng vào sản xuất
kinh doanh hay để bán.
Hàng tồn kho ở các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại như: nguyên vật liệu, công cụ
dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm, hàng mua đang đi đường, hàng gởi đi bán.
3.1.1. Giá nhập kho:

4.1.2. TÍNH GIÁ XUẤT KHO

Page 36

Nguyên lý kế toán

Khoa Quản trị kinh doanh

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO
1.1.2.1. Phương pháp Nhập trước- Xuất trước (FIFO)
Theo phương pháp này, đơn giá của lô hàng nào được nhập vào trước thì sẽ
được xuất ra trước
1.1.2.2. Phương pháp Nhập sau- Xuất trước (LIFO)
Theo phương pháp này, đơn giá của lô hàng nào được nhập vào sau thì sẽ được
xuất ra trước

1.1.2.3. Phương pháp Bình quân gia quyền (Weighted Average)
Theo phương pháp này, người ta lấy tổng trị giá hàng nhập của tất cả các lô
hàng chia cho tổng khối lượng tương ứng của nó để tìm đơn giá bình quân gia
quyền. Có 2 phương pháp :
Phương pháp Bình quân gia quyền liên hoàn
Phương pháp Bình quân gia quyền cuối kỳ

1.1.2.4. Phương pháp thực tế đích danh
Theo phương pháp này, người ta sẽ theo dõi chặt chẽ đơn giá của từng lô
hàngnhập vào, khi xuất lô hàng nào thì lấy đích danh giá nhập của lô hàng đó
để xuất.
CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
PP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN
Là phương pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên, liên tục tình
hình nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa trên sổ kế toán. Khi có nghiệp vụ nhập
xuất, căn cứ vào chứng từ người ta ghi ngay vào tài khoản “ Nguyên vật
liệu”… để theo dõi tình hình nhập xuất và tồn kho trên TK “NVL”.
Như vậy tính giá xuất kho của vật tư hàng hóa đòi hỏi phải thực hiện ngay khi
có nghiệp vụ xuất kho.
Áp dụng : DN SX có qui mô lớn hoặc trong các doanh nghiệp kinh doanh có
mặt hàng có giá trị cao, số lượng lớn, ít chủng loại.
1.2.
PP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
Là phương pháp mà kế toán không cần theo dõi thường xuyên liên tục tình
hình xuất kho vật tư hàng hóa.Đến cuối kỳ, người ta tiến hành kiểm kê hàng
tồn kho, tính giá hàng tồn kho rồi mới xác định trị giá vật tư hàng hóa xuất
trong kỳ theo công thức:
X=Tồn đầu + Nhập trong kỳ - Tồn cuối kỳ
Áp dụng : DN SX có qui mô nhỏ hoặc trong các doanh nghiệp kinh doanh có
mặt hàng có giá trị thấp, nhiều chủng loại như cửa hàng bách hóa thực phẩm.
VÍ DỤ:
Vật liệu tồn kho đầu tháng: 200kg, đơn giá 2.000đ/kg Tình h...
Nguyên lý kế toán Khoa Quản trị kinh doanh
Page 36
CHƯƠNG 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN
3.1.
Tính giá hàng tồn kho
Hàng tồn kho là các loại vật hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, phần
ln đang dự trtrong kho, một số còn đang đi đường, chuẩn b để dùng vào sản xuất
kinh doanh hay để bán.
Hàng tồn kho các doanh nghiệp bao gồm nhiu loại như: nguyên vật liệu, công c
dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm, hàng mua đang đi đường, hàng gởi đin.
3.1.1. Giá nhập kho:
4.1.2.
TÍNH GIÁ XUẤT KHO
Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 2- Phạm Quỳnh Như - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 2- Phạm Quỳnh Như - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 2- Phạm Quỳnh Như 9 10 978