Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán chi phí

Được đăng lên bởi Không Có
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG HAI:
KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
CHI PHÍ

CÂU HỎI ĐÚNG SAI
Các bạn hãy trả lời câu hỏi Đúng Sai cho các
câu dưới đây

1.Chi phí sx bao gồn tất cả các cp phát sinh
trong quá trình chế biến nguyên liệu thành
phẩm
 A. Đúng
 B. Sai
2.Trong quá trình sx cp trực tiếp là những
khỏan mục cp có thể tính thẳng vào sản
phẩm
A. Đúng
B. Sai

3.Tiền lương của công nhân trực tiếp sx
là một khỏan mục cp sx chung
A Đúng
B Sai
4. Cp quảng bá sp mới được xếp vào loại
cp bán hàng
A Đúng
B Sai

5. Tổng cp sx phân bổ cho sp hòan
thành được gọi là tổng giá thành thành
phẩm sx
A Đúng
B Sai
6. Cp khấu hao nhà xưởng được xếp vào
loại cp thời kỳ theo hệ thống kế tóan
cp truyền thống
A Đúng
B Sai

7. Nếu cp ban đầu là 8tr và cp chuyển đổi
là 20tr thi cp sx chung là 12 tr
A Đúng
B Sai
8. Khi thay thế chiếc máy cũ bằng một
chiếc máy mới, khỏan chênh lệch giữ giá
mua máy với giá trị còn lại của chiếc
máy cũ là chi phí cơ hội của chiếc máy
mới
A Đúng
B Sai

9. Biến phí là loại cp mà khi tính
cho tổng mức hoạt động thì chỉ
thay đổi chút ít
A Đúng
B Sai
10. Nhà quản trị có thể tùy tiện
cắt giảm các khỏan định phí khi
cần thiết
A Đúng
B Sai

11. Định phí vĩnh viễn không
thay đổi dù mức hoạt động đã
vượt quá phạm vi phù hợp
của định phí
A Đúng
B Sai
12. Cp cơ hỗn hợp thay đổi khi
mức hoạt động thay đổi
A Đúng
B Sai

13. Cp trực tiếp của một đối tượng tập hợp
cp là những khỏan cp có thể tính thẳng
và tính tòan bộ cho đối tượng đó
A Đúng
B Sai
14. Cp cơ hội là một khỏan tiền mà doanh
nghiệp phải chi ra để mua một cơ hội
kinh doanh
A Đúng
B Sai

15. Cp chênh lệch được xếp vào loại cp
thích hợp
A Đúng
B Sai
16. Cp khấu hao TSCĐ thuộc loại cp
không thích hợp
A Đúng
B Sai

17. Khi nhà quản trị có thể kiểm sóat và
tác động đến mức độ của khỏan cp
nào đó thì khỏan cp đó được xếp vào
loại cp kiểm sóat được đối với nhà
quản trị đó
A Đúng
B Sai
18. Cp cơ hội là giá trị của lợi ích chịu hi
sinh do chọ phương án nàu thay vì
phương án tốt nhất kế cận
A Đúng
B Sai

19. Khi lựa chọn phương án kinh doanh,
nhà quản trị phải quan tâm đến cả cp
thích hợp lẫn cp không thích hợp
A Đúng
B Sai
20. Cp chìm là những khỏan cp đã đầu
tư, không thể tránh được dù nhà quản
trị chọn phương án hành động nào cho
tương lai
A Đúng
B Sai

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.Khỏan nào trong các khỏan dưới đây là cp
trong tháng hiện hành ?
a.Chi tiền mua NVL trực tíêp nhập kho
b.Chi tiền phát lương tháng trước cho nhân
công trực tiếp
c.Mua vật tư nhập kho chưa trả tiền người bán
d.Tiền điện sử dụng trong tháng
2. Khỏan nào tr...
CHƯƠNG HAI:
KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
CHI PHÍ
bài tập kế toán chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán chi phí - Người đăng: Không Có
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
bài tập kế toán chi phí 9 10 497