Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÓ BÀI GIẢI

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1 _BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_
Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số
tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong
những trường hợp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất
là 0.2%/tháng.
Giải
- Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) =
147.001176 triệu đồng
- Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 - 147.0012 =
2.9988 triệu đồng
Nợ 1011 : 147.001176 triệu đồng
Nợ 388 : 2.9988 triệu đồng
Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí:
Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng
Có 388 : 0.9996 triệu đồng
a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng Có 1011 :150 triệu đồng
b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:
Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ
17/7/2007 đến 20/9/2007: 65 ngày)
- Số tiền lãi là: 147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng
- Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là: 150 + 0.637 - 2.9988 =
147.6382 triệu đồng

Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:
1.

Ngân hàng dự thu lãi từng tháng:
- Tháng thứ I: Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702 : 130 triệu đồng
- Tháng thứ II: Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702 : 130 triệu đồng
- Tháng thứ III: Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702: 130 triệu đồng
 Khi cho khách hàng vay: Nợ 2141.M : 25 000 triệu đồng Có 1051 : 25 000 triệu
đồng
1) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như
vậy, ta hạch toán ngược lại để làm giảm chi phí.
Nợ 4232.3 tháng.
N :150 triệu đồng
Có 1011 :147.6382 triệu đồng
Có 801 :2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)
2) Nếu ngân hàng mới chỉ phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài
khoản 801 đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có
số dư nợ là 0.9996 triệu đồng.
Ta hạch toán như sau: Nợ 4232.3 tháng.
N : 150 triệu đồng Có 1011 : 147.6382 triệu đồng
Có 801 : 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637) Có 388 : 0.9996 triệu đồng
Bài 2: KH M vay 2000 lượng vàng trong 3 tháng. GV tại thời điểm hiện tại là 12,5
trđ/lượng. Trả lãi từ TKTGTT vào cuối kỳ. LS: 0,5%/tháng. GV vào CK là 11 trđ/
lượng. NH tính lãi dự thu với mức giá 13trđ/ lượng.
Giải
– 15/8/07: DN A đến rút tiếp 200trđ dư nợ: 500trđ HMTD còn: 0đ.
– 31/8/07: do làmă...
http://www.slideshare.net/hoahoahoahoa/bi-tp-nh-khon-k-ton-ngn-hng-c
1 _BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_
Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số
tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong
những trường hợp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất
là 0.2%/tháng.
Giải
- Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) =
147.001176 triệu đồng
- Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 - 147.0012 =
2.9988 triệu đồng
Nợ 1011 : 147.001176 triệu đồng
Nợ 388 : 2.9988 triệu đồng
Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí:
Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng
Có 388 : 0.9996 triệu đồng
a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng Có 1011 :150 triệu đồng
b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:
Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ
17/7/2007 đến 20/9/2007: 65 ngày)
- Số tiền lãi là: 147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng
- Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là: 150 + 0.637 - 2.9988 =
147.6382 triệu đồng
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÓ BÀI GIẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÓ BÀI GIẢI - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÓ BÀI GIẢI 9 10 328