Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn KTQT

Được đăng lên bởi Quyen Dang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống câu hỏi 7-3, 3-7

Trần Thị Thanh Tâm

BÀI TẬP
BÀI 1: Công ty dệt A có tài liệu sau, đánh dấu vào cột thích hợp để phân loại chi phí:

a. Theo phiếu xuất kho
Trị giá sợi
Trị giá màu nhuộm
Trị giá phụ tùng sửa máy dệt
Trị giá bóng đèn:
- Sử dụng ở bộ phận sx
- Sử dụng ở văn phòng cty
b. Theo phiếu chi tiền mặt
Mua VPP sử dụng ở VP cty
Trả tiền điện thoại
- Sử dụng ở bộ phận sx
- Sử dụng ở văn phòng cty
Trả tiền điện:
- Chạy máy sx
- Sử dụng ở VP cty
Trả tiền xăng giao hàng
Mua ghế sử dụng ở bộ phận sx
Trả tiền nước dùng toàn cty
Trả tiền hoa hồng chi - định mức
cho mỗi lần mua
Trả tiền quảng cáo
Trả tiền tiếp khách
c. Theo sổ phụ ngân hàng
Phí chuyển tiền trả người bán
Trả lãi tiền vay
d. Theo bảng thanh toán tền
lương
TL công nhân sx khoán sp
Trích BHXH, ... Theo TL
công nhân sx
TL ban quản lý sx (thời gian)
Trích BHXH, ... Theo TL ban
quản lý sx
TL nhân viên VP cty (thời gian)
Trích BHXH, ... Theo TL của
nhân viên VP
e. Theo bảng khấu hao TSCĐ
KH TSCĐ bộ phận quản lý sx
KH máy móc thiết bị sx

NVLT
NCTT
T

Chi phí
SXC

BH

QLDN

Biến
phí

Định
phí

Hệ thống câu hỏi 7-3, 3-7

Trần Thị Thanh Tâm

KH xe giao hàng
KH TSCĐ ở VP cty
Phân loại theo cách ứng xử của chi phí, có mức hoạt động là số lượng sản phẩm sx, tiêu thụ.
BÀI 2: Công ty B có chi phí điện sx, thắp sáng và quản lý của xưởng sx, thống kê được như
sau: (đơn vị tính 1000đ)
Tháng Số giờ máy sx chi phí
1
7,200
2,550
2
6,400
2,500
3
7,800
2,600
4
8,200
2,700
5
8,400
2,900
6
7,600
2,580
Điện thắp sáng và quản lý của xưởng tương đối ổn định, điện chạy máy sx biến đổi tỷ lệ theo số
giờ máy sản xuất
yêu cầu:
a. Phân tích chi phí điện thành biến phí, định phí bằng phương pháp cực đại cực tiểu, lập
phương trình chi phí điện
b. Phân tích chi phí điện thành biến phí, định phí bằng phương pháp bình phương bé nhất, lập
phương trình chi phí điện
BÀI 3. Công ty in C, sx theo đơn đặt hàng, có các loại chi phí phát sinh
Số tiền
a. Theo phiếu xuất kho
Giấy để sx
Mực để sx
Xăng để làm vệ sinh máy in
Nhớt để thay nhớt định kỳ cho máy in
Giẻ lau để làm vệ sinh máy in
Phụ tùng sửa máy in
Quạt:
- Sử dụng ở bộ phận sx
- Sử dụng ở văn phòng cty
b. Theo phiếu chi tiền mặt
Mua VPP sử dụng ở bộ phận sx
Trả tiền điện thoại:
- Sử dụng ở bộ phận sx
- Sử dụng ở văn phòng cty
Trả tiền điện:

Hệ thống câu hỏi 7-3, 3-7

Trần Thị Thanh Tâm

- Sử dụng cho máy sx
- Sử dụng cho thắp sáng, quạt ở bộ phận sx
- Sử dụng ở văn phòng cty
Trả cước phí giao hàng (tính theo trọng lượng)
Mua bàn ghế sử dụng ở VP cty
Trả tiền nước dùng c...
Hệ thống câu hỏi 7-3, 3-7 Trần Thị Thanh Tâm
BÀI TẬP
BÀI 1: Công ty dệt A có tài liệu sau, đánh dấu vào cột thích hợp để phân loại chi phí:
Chi phí
NCTT SXC BH QLDN
a. Theo phiếu xuất kho
Trị giá sợi
Trị giá màu nhuộm
Trị giá phụ tùng sửay dệt
Trị giá bóng đèn:
- Sử dụng ở bộ phận sx
- Sử dụng ở văn phòng cty
b. Theo phiếu chi tiền mặt
Mua VPP sử dụng ở VP cty
Trả tiền điện thoại
- Sử dụng ở bộ phận sx
- Sử dụng ở văn phòng cty
Trả tiền điện:
- Chạy máy sx
- Sử dụng ở VP cty
Trả tiền xăng giao hàng
Mua ghế sử dụng ở bộ phận sx
Trả tiền nước dùng toàn cty
Trả tiền quảng cáo
Trả tiền tiếp khách
c. Theo sổ phụ ngân hàng
Phí chuyển tiền trả người bán
Trả lãi tiền vay
TL công nhân sx khoán sp
TL ban quản lý sx (thời gian)
TL nhân viên VP cty (thời gian)
e. Theo bảng khấu hao TSCĐ
KH TSCĐ bộ phận quản sx
KH máy móc thiết bị sx
Biến
phí
Định
phí
NVLT
T
Trả tiền hoa hồng chi - định mức
cho mỗi lần mua
d. Theo bảng thanh toán tền
lương
Trích BHXH, ... Theo TL
công nhân sx
Trích BHXH, ... Theo TL ban
quản sx
Trích BHXH, ... Theo TL của
nhân viên VP
Bài tập môn KTQT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn KTQT - Người đăng: Quyen Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập môn KTQT 9 10 952