Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi hieu-trong1
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 5179 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN

Bài tập
NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với việc biên soạn Giáo trình Nguyên lí
kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
- Đại học Đà Nẵng biên soạn quyển BÀI TẬP
NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN
dựa trên nội dung Giáo
trình này.
Trên tinh thần phục vụ giảng dạy và học
tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo,
quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN đã được nhóm
giảng viên trẻ của Khoa chuẩn bị chu đáo,
thảo luận nhiều lần, sát với chuẩn mực kế
toán, với các bài tập từ đơn giản đến phức
tạp.
Hi vọng quyển Bài tập sẽ giúp cho sinh
viên củng cố những chương đã học, nâng cao
kỹ năng thực hành và chuẩn bị tốt cho việc
học các môn kế toán cụ thể tiếp theo.
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc, đặc
biệt với sinh viên trong và ngoài ngành kế
toán, với sinh viên các hệ đào tạo quyển BÀI
TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN
TRƯỜNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN

2 -

-

BÀI 1
Những nhận định sau đây là Đúng hay Sai. Giải
thích.
1.
Mục đích của kế toán là chỉ cung cấp
thông tin về tình hình kinh tế tài chính cho
người quản lí đơn vị.
2.
Kế toán nghiên cứu tài sản của đơn vị
không chỉ ở trạng thái tĩnh mà còn nghiên cứu
cả sự vận động của tài sản.
3.
Kế toán chỉ cần thiết cho các đơn vị hoạt
động vì mục tiêu lợi nhuận.
4.
Hai chức năng cơ bản của kế toán là
thông tin và kiểm tra.
5.
Qui trình kế toán trong đơn vị gồm ba
giai đoạn: Thu thập, đo lường và ghi nhận.
6.
Để đo lường đối tượng kế toán là tài
sản, thước đo hiện vật là thước đo tốt nhất.
7.
Thước đo giá trị là thước đo bắt buộc
được sử dụng trong kế toán.
8.
Sự kịp thời của thông tin kế toán không
cần đặt ra, miễn là thông tin đó phản ánh đầy
đủ, toàn diện, trung thực, khách quan hoạt
động kinh tế tài chính của đơn vị.
BÀI 2
Vận dụng các nguyên tắc kế toán chung được
thừa nhận để xử lí các tình huống sau:

3 -

-

1. Chủ sở hữu công ty X cho ông S (nhân viên
của công ty) vay 5.000.000 đồng. Khoản nợ của
ông S có ghi vào sổ kế toán của công ty X
không?
2. Ngày 1/1/N công ty X chi 60.000.000 đồng
thanh toán tiền thuê văn phòng cho cả năm,
bắt đầu từ ngày 1/1/N. Anh (chị) hãy cho biết
số tiền thuê văn phòng được ghi nhận vào chi
phí quản lý doanh nghiệp của tháng 01/N
là
bao nhiêu?
3. Ngày 15/06/N Công ty X xuất 100 sản phẩm A
chuyển đi bán cho Công ty Y. Ngày 20/06/N
Công ty Y nhận được hàng và chấp nhận thanh
toán. Số sản phẩm trên được hạch toán tiêu
thụ vào thời điểm nào?
4. Chủ sở hữu công ty X mua một ôtô con để
dùng riêng cho gia đình với giá 330.000.000
đồng, đã thanh toán bằng chuyển khoản từ tà...
TR NG Đ I H C KINH T ƯỜ
KHOA K TOÁN
Bài t p
NGUYÊN LÍ K TOÁN
Bài tập Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Nguyên lý kế toán - Người đăng: hieu-trong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Bài tập Nguyên lý kế toán 9 10 894