Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Được đăng lên bởi tuong-van-hai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỐ
HIIÊỤ
TK
A

TÊN
TÀI
KHOẢN
B

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Tháng:...............
Chương:............ Nguồn:................
SỐ DƯ ĐẦU
SỒ PHÁT SINH
SỐ DƯ
KỲ
CUỐI KÌ
KỲ NÀY
LUỸ KẾ
Nợ
Có
Nợ
Có
Nợ
Có
Nợ
Có
1
2
3
4
5
6
7
8

Ngày…tháng… năm…
Người lập phiếuPhụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(ký , họ tên)
(ký, họ tên)
(ký tên, đóng dấu)

...
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Tháng:...............
Chương:............ Nguồn:................
SỐ
HIIÊỤ
TK
TÊN
TÀI
KHOẢN
SỐ DƯ ĐẦU
KỲ
SỒ PHÁT SINH SỐ DƯ
CUỐI KÌ
KỲ NÀY LUỸ KẾ
Nợ Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Ngày…tháng… năm…
Người lập phiếuPhụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(ký , họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu)
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN - Người đăng: tuong-van-hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 9 10 262