Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG DIỄN GIẢI TẠM ỨNG CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi tuantrong87
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG DIỄN GIẢI TẠM ỨNG CÔNG TRÌNH LON

STT

Ngày

Diễn giải
thu

Số tiền

15/09
1

Tạm ứng tiền cho A.Hiệp

Lượt
m

2

Ổ cắm

Cái

3

Phích cắm

Cái

Thép D6

Kg

5

Thép D16

Cây

6

Thép 1 ly

Kg

7

Thép D10

Cây

Xi măng Duyên Hà

Tấn

17/09

33,000,000

ĐVT

Dây điện 0.7 mm

4

17/9

Diễn giải chi

Tạm ứng tiền cho A.Hiệp
8

19/9

9

Lượt

Đá 40

M3

Cát vàng

m3

Xi măng Duyên Hà

Tấn

19/09

Làm cơm mời khách (3 mâm)

Lượt

10

20/09

Gạch lỗ

Viên

11

23/9

Thép D10

Cây

Xi măng Duyên Hà

Tấn

Thép D10

Cây

Thép D18

Cây

13

Thép D16

Cây

14

Gạch lỗ

Viên

Cát vàng

m3

12

24/9

Đá 40

m3

Thép D18

Cây

16

Thép D16

Cây

17

Thép D14

Cây

Gạch lỗ

Viên

Gạch lỗ

Viên

Xi măng Duyên Hà

Tấn

Làm cơm mời khách

Lượt

15

18

19

25/09

26/09

20,000,000

Dây điện 2*1.5

m

20

Ổ cắm

Cái

21

Phích cắm

Cái

Máy bơm

Cái

23

Dây bơm

Cuộn

24

Giọ bơm

Cái

25

Ống nước D27

Cây

26

Ren ngoài

Cái

27

Băng tan

Cái

28

Keo rán

Hộp

Cát vàng

m3

Cát đen

m3

22

26/09

27/09

28/09

Tạm ứng tiền cho A.Hiệp
30/09

29

30/09

20,000,000

Lượt

Cát vàng

m3

Cát đen

m3

Xi măng Duyên Hà

Tấn

Gạch lỗ

Viên

1/10

Tạm ứng tiền cho A.Hiệp

02/10

Cát vàng

m3

31

Cát đen

m3

32

Đá 40

m3
Tấn

30

33

03/10

Xi măng Duyên Hà

34

04/10

Tạm ứng tiền cho A.Hiệp
73,000,000

Phê duyệt

Lượt

Lượt

G CÔNG TRÌNH LONG BIÊN
Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2013
SL

ĐG

Thành tiền

1

2,000,000

2,000,000

20

6,000

120,000

1

15,000

15,000

2

5,000

10,000

122

14,400

1,756,800

6

245,000

1,470,000

10

19,000

190,000

20

92,000

1,840,000

2

1,014,000

2,028,000

1

3,000,000

3,000,000

4.5

140,000

630,000

9

140,000

1,260,000

2

1,014,000

2,028,000

1

1,980,000

1,980,000

850

4,250,000

5000
6

92,000

2

1,014,000

7

92,000

644,000

8

318,000

2,544,000

4

246,000

984,000

5000
4.5

850
140,000

552,000
2,028,000

4,250,000
630,000

Ghi chú

`

4.5

160,000

720,000

6

318,000

1,908,000

12

232,000

2,784,000

10

181,000

1,810,000

5000

850

4,250,000

5000

850

4,250,000

2

1,014,000

2,028,000

1

460,000

460,000

50

9,500

475,000

1

12,000

12,000

1

5,000

5,000

1

600,000

600,000

1

150,000

150,000

1

8,000

8,000

1

18,000

18,000

2

4,000

8,000

1

3,000

3,000

1

2,000

2,000

4.5

140,000

630,000

4.5

120,000

540,000

1

1,560,000

1,560,000

4.5

140,000

630,000

4.5

120,000

540,000

2
5000

1,014,000

2,028,000

850

4,250,000

1

1,560,000

1,560,000

4.5

140,000

630,000
...
BẢNG DIỄN GIẢI TẠM ỨNG CÔNG TRÌNH LONG BIÊN
STT Ngày Số tiền Diễn giải chi ĐVT
15/09 Tạm ứng tiền cho A.Hiệp Lượt
1 17/9 33,000,000 Dây điện 0.7 mm m
2 Ổ cắm Cái
3 Phích cắm Cái
4 17/09 Thép D6 Kg
5 Thép D16 Cây
6 Thép 1 ly Kg
7 Thép D10 Cây
Xi măng Duyên Hà Tấn
Tạm ứng tiền cho A.Hiệp Lượt
8 19/9 Đá 40 M3
9 Cát vàng m3
Xi măng Duyên Hà Tấn
19/09 Làm cơm mời khách (3 mâm) Lượt
10 20/09 Gạch lỗ Viên
11 23/9 Thép D10 Cây
Xi măng Duyên Hà Tấn
Thép D10 Cây
12 24/9 Thép D18 Cây
13 Thép D16 Cây
14 Gạch lỗ Viên
Cát vàng m3
Diễn giải
thu
BẢNG DIỄN GIẢI TẠM ỨNG CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG DIỄN GIẢI TẠM ỨNG CÔNG TRÌNH - Người đăng: tuantrong87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BẢNG DIỄN GIẢI TẠM ỨNG CÔNG TRÌNH 9 10 917