Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính công ty Vinamilk

Được đăng lên bởi chuyenmonpgdchupah
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 4448 lần   |   Lượt tải: 4 lần
2

3

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
MÃ CHỨNG KHOÁN: VNM
Tên Công ty 	
: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Tên tiếng Anh	 : Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
Tên viết tắt		
: Vinamilk
Mã chứng khoán	 : VNM
Vốn điều lệ		
: 8.339.557.960.000 đồng
Trụ sở chính	
: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại		
: (84-8) 54 155 555
Fax				
: (84-8) 54 161 230
Email			: vinamilk@vinamilk.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKKD và mã số thuế: 0300588569Báo cáo thường niên 2013

GIỚI THIỆU CÔNG TY

4

5

THÔNG BÁO

06	

TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN
08	

GIỚI THIỆU CÔNG TY

» Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
» Quá trình hình thành và phát triển
» Ngành nghề kinh doanh chính
» Danh mục sản phẩm tiêu biểu
» Địa bàn kinh doanh, hệ thống phân phối
» Vị thế của Công ty
» Thông tin cổ đông và cổ phần
» Quá trình tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2014 như sau:
Tên Công ty 				

: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Mã chứng khoán				: VNM
Loại chứng khoán			

: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá				

: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày giao dịch không hưởng quyền	

: 20/03/2014

Ngày đăng ký cuối cùng			

: 24/03/2014

50	

1.	 Thời gian: 25/04/2014, từ 8h – 12h (đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 9h00)

» Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
» Phân tích S.W.O.T
» Chiến lược phát triển trung và dài hạn

60	

2.	 Địa điểm: Khách sạn InterContinental Asiana Sài Gòn - 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
3.	 Nội dung: 	
»» Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
»» Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2013
»» Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc của HĐQT
»» Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)
»» Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
66 Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013
66 Phân phối lợi nhuận năm 2013
66 Kế hoạch kinh doanh 2014, đề xuất phân phối lợi nhuận 2014, và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014
66 Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014
66 Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Ng Jui Sia vào HĐQT
66 Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc
»» Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

NỘI DUNG

MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

» Mô hình tập đoàn và các công ty con, liên doanh, liên kết
» Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý
» Giới thiệu Hội đồng Quản trị
» Giới thiệu Ban Kiểm soát
» Giới thiệu Ban Điều hành

80

BÁO CÁO TÌNH HÌ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính công ty Vinamilk - Người đăng: chuyenmonpgdchupah
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Báo cáo tài chính công ty Vinamilk 9 10 117