Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề nghiệp Hà Nội

Được đăng lên bởi ljnhga
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập nghề nghiệp
Hà Nội

Trường CĐ Cơ điện

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại trường
là tổ hợp, thực tập là việc kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn là thời
gian để sinh viên áp dụng vào thực tế, tìm hiểu thực tế, thông
qua đó nâng cao nhận thức của mình về công việc, tác dụng kế
toán và trách nhiệm của nhân viên kế toán.
Quá trình thực tập tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả
năng của mình để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, để áp dụng
những gì đã học để tập làm nghiệp vụ của một kế toán viên.
Đồng thời, đây cũng là thời gian để sinh viên học tập và rèn
luyện ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, độc lập, chủ động trong
nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ
tài chính kế toán. Hình thành những kiến thức thực tế nghề
nghiệp ban đầu, củng cố kiến thức đã học trong trường, tích lũy
kiến thức và kinh nghiệm để sớm thích ứng với công tác kế toán
sau khi tốt nghiệp, ra trường. Qua quá trình học tập và rèn luyện
tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội em đã được thầy cô
giáo trong trường đặc biệt là thầy cô trong khoa kinh tế đã trang
bị cho em những kiến thức về nghề kế toán, cũng như đạo đức
lối sống của con người.Còn trong thời gian được tiếp cận với thực
tế, cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các ban khác trong
Tổng công ty cổ phần đầu tư Xây Dựng Minh Tuấn đặc biệt là sự
giúp đỡ của tập thể cán bộ nhân viên trong phòng kế toán đã
hướng dẫn và giúp cho em học hỏi được nhiều điều mới, sự nhạy
bén trong quá trình làm việc và có những câu hỏi lý thuyết còn
thắc mắc khi ngồi trên ghế nhà trường được giải đáp. Qua quá
trình thực tập cho em hiểu sâu hơn về lĩnh vực xây dựng cơ bản,
đặc điểm kinh doanh cũng như đặc điểm tổ chức hạch toán kế
toán , hiểu rõ về quy trình của từng phần hành kế toán cụ thể
cũng như tầm quan trọng của bộ máy kế toán đối với quá trình
tồn tại và phát triển của công ty.Do thời gian có hạn kinh nghiệm
thực tế về chuyên môn kế toán của một sinh viên còn hạn chế
nên trong bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót
nên em kính mong thầy cô tận tình chỉ bảo thêm để em hoàn
thiện tốt bài báo cáo thực tập nghề nghiệp của mình. Em xin
chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Cao đẳng nghề cơ điện
Hà Nội đặc biệt là TS hướng dẫn Vũ Thị Minh Huệ và Ban lãnh

đạo trong Tổng công ty cổ phần đầu tư Xây Dựng Minh
Tuấn đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình thực tập và
hoàn thiện báo cáo của mình.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày… , tháng 03,
năm 2014
Sinh viên...
Báo cáo thực tập nghề nghiệp Trường CĐ Cơ điện
Hà Nội
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại trường
là tổ hợp, thực tập là việc kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn là thời
gian để sinh viên áp dụng vào thực tế, tìm hiểu thực tế, thông
qua đó nâng cao nhận thức của mình về công việc, tác dụng kế
toán và trách nhiệm của nhân viên kế toán.
Quá trình thực tập tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả
năng của mình để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, để áp dụng
những gì đã học để tập làm nghiệp vụ của một kế toán viên.
Đồng thời, đây cũng là thời gian để sinh viên học tập và rèn
luyện ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, độc lập, chủ động trong
nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ
tài chính kế toán. Hình thành những kiến thức thực tế ngh
nghiệp ban đầu, củng cố kiến thức đã học trong trường, tích lũy
kiến thức và kinh nghiệm để sớm thích ứng với công tác kế toán
sau khi tốt nghiệp, ra trường. Qua quá trình học tập và rèn luyện
tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội em đã được thầy cô
giáo trong trường đặc biệt là thầy cô trong khoa kinh tế đã trang
bị cho em những kiến thức về nghề kế toán, cũng như đạo đc
lối sống của con người.Còn trong thời gian được tiếp cận với thực
tế, cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các ban khác trong
Tổng công ty cổ phần đầu tư Xây Dựng Minh Tuấn đặc biệt là sự
giúp đỡ của tập thể cán bộ nhân viên trong phòng kế toán đã
hướng dẫn và giúp cho em học hỏi được nhiều điều mới, sự nhạy
bén trong quá trình làm việc và có những câu hỏi lý thuyết còn
thắc mắc khi ngồi trên ghế nhà trường được giải đáp. Qua quá
trình thực tập cho em hiểu sâu hơn về lĩnh vực xây dng cơ bản,
đặc điểm kinh doanh cũng như đặc điểm tổ chức hạch toán kế
toán , hiểu rõ về quy trình của từng phần hành kế toán cụ thể
cũng như tầm quan trọng của bộ máy kế toán đối với quá trình
tồn tại và phát triển của công ty.Do thời gian có hạn kinh nghiệm
thực tế về chuyên môn kế toán của một sinh viên còn hạn chế
nên trong bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót
nên em kính mong thầy cô tận tình chỉ bảo thêm để em hoàn
thiện tốt bài báo cáo thực tập nghề nghiệp của mình. Em xin
chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Cao đẳng nghề cơ điện
Hà Nội đặc biệt là TS hướng dẫn Vũ Thị Minh Huệ và Ban lãnh
Báo cáo thực tập nghề nghiệp Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghề nghiệp Hà Nội - Người đăng: ljnhga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề nghiệp Hà Nội 9 10 302