Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi quynh2041993kt
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3229 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trường cao đẳng GTVT

LỜI NÓI ĐẦU
Những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành xây dựng
Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, luôn khẳng định vị trí nền tảng trong
nền kinh tế. Từ một ngành kinh tế với trình độ công nghệ lạc hậu, năng suất lao động
thấp, đến nay ngành xây dựng Việt Nam đã làm chủ được những công nghệ xây dựng
hiện đại, đang dần đảm nhận được những công trình trọng điểm quốc gia.
Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những công trình có giá
trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là
những công trình có tính thẩm mỹ cao thể hiện phong cách, lối sống của dân tộc đồng
thời có ý nghĩa quan trọng về văn hoá - xã hội.
Trong điều kiện nền kinh tế như hiện nay muốn tồn tại và phát triển được trong
môi trường cạnh tranh các doanh nghiệp phải luôn luôn làm tốt tất cả các khâu trong quá
trình sản xuất kinh doanh, từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khi sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm.Làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất là câu hỏi đối
với tất cả các doanh nghiệp. Có như vậy doanh nghiệp mới đảm bảo có lãi,cải thiện đời
sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước,tăng tích luỹ và thực
hiện tái sản xuất mở rộng.
Hiện nay, trước sự hội nhập về kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong lĩnh
vực kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng đang ngày một hoàn thiện.
Việc tổ chức tốt công tác hạch toán, kế toán không những giúp cho các nhà quản lý biết
được tình hình thực tế của doanh nghiệp mình mà còn đưa ra những thông tin kinh tế kịp
thời, chính xác giúp cho bộ phận quản lý có những quyết định đúng đắn, nhanh chóng
phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Ngoài phần mở đầu và kết luận,báo cáo này còn gồm 3 phần:

Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Hải

1

Lớp: 59CĐKT10

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trường cao đẳng GTVT

Phần I – Tìm hiểu chung về Công ty THHH MTV Xây dựng cầu 75.
Phần II –Thực trạng công tác kế toán tại Công ty THHH MTV Xây dựng
cầu 75.
Phần III – Những nhận xét và một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công
tác kế toán tại Công ty Công ty THHH MTV Xây dựng cầu 75
Do trình độ chuyên môn còn hạn chế và sự hiểu biết thực tế chưa nhiều nên báo
cáo của em còn nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô
giáo hướng dẫn và nhân viên trong phòng kế toán của công ty để hoàn thiện chuyên đề và
công tác kế toán của em sau này.
Em xin chân thành cảm ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường cao đẳng GTVT
LỜI NÓI ĐẦU
Những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành xây dựng
Việt Nam đã những ớc phát triển vượt bậc, luôn khẳng định vị trí nền tảng trong
nền kinh tế. Từ một ngành kinh tế với trình độ công nghệ lạc hậu, năng suất lao động
thấp, đến nay ngành xây dựng Việt Nam đã làm chủ được những công nghệ xây dựng
hiện đại, đang dần đảm nhận được những công trình trọng điểm quốc gia.
Sản phm ca ngành y dựng không ch đơn thuần những công trình giá
tr ln, thời gian s dụng u i, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà n
những ng trình tính thm m cao thể hiện phong ch, lối sống của n tc đồng
thi có ý nghĩa quan trọng về n h - hội.
Trong điều kiện nền kinh tế như hiện nay muốn tồn tại phát triển được trong
môi trường cạnh tranhc doanh nghiệp phải luôn luôn làm tốt tất cả các khâu trong quá
trình sản xuất kinh doanh, từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khi sản xuất tiêu thụ
sản phẩm.Làm thếo để đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất câu hỏi đối
với tất cả các doanh nghiệp. như vậy doanh nghiệp mới đảm bảo lãi,cải thiện đời
sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước,tăng tích luỹ thực
hiện tái sản xuất mở rộng.
Hiện nay, trước sự hội nhập về kinh tế thế giới khu vực, sự đổi mới trong lĩnh
vực kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng đang ngày một hoàn thiện.
Việc tổ chức tốt côngc hạch toán, kế toán không những giúp cho các nquản biết
được tình hình thực tế của doanh nghiệp mình còn đưa ra những thông tin kinh tế kịp
thời, chính xác giúp cho bộ phận quản những quyết định đúng đắn, nhanh chóng
phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Ngoài phần mở đầu và kết luận,báo cáo này còn gồm 3 phần:
Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Hải 1 Lớp: 59CĐKT10
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: quynh2041993kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 287